Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

EGESEM kendi bünyesinde düzenlediği etkinliklerin dışında Ulusal ve Uluslararası önemli kurumların ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamaktadır.

Geleceğimiz için Geleceğin Kadınlarına Sahip Çıkıyoruz” Projesi-

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından yürütülen ve 2009 yılında İZ-KA tarafından desteklenmiş olan bu projede EGESEM katılımcı olarak görev almıştır.

Menderes Gençlik Merkezi” Projesi-

Menderes Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve 2009 yılında İZ-KA tarafından desteklenmiş olan projenin amacı;  Menderes ilçesinde gençlerin sosyal hayata yönelik faaliyetlerini geliştirmeleri ve kurulacak gençlik merkezi sayesinde bu faaliyetleri ve aralarında oluşturabilecekleri iletişim ağını kurumsallaştırmalarıdır. Bu çerçevede EGESEM tarafından 5 saatlik Anlayarak Hızlı Okuma eğitimi 50 öğrenciye 13 saatlik Etkili iletişim, Diksiyon ve Motivasyon eğitimi 40 öğrenciye verilmiştir

İlköğretim Okulları Deniz Temizliği Eğitim Programı “ Projesi-

2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Temiz Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen bu proje İzmir Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir. İlkokullar için hazırlanan bu sosyal sorumluluk projesinde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) gönüllü öğrencileri organizasyon ve eğitimlerde görev almış, İzmir İli ve çevre ilçelerdeki 51 İlköğretim okulunda deniz ve çevre kirliliği, kaybolan balık türleri, deniz kirliliğinin dünyaya, insanlara ve denizde yaşayan canlılara olan zararı gibi konuları çeşitli sınıflardaki öğrencilere çizgi film, grafik ve animasyonlarla aktarılmasını sağlamıştır.

“Her Bilgi Bir’İncidir” Projesi-

2009 yılında İzmir Atatürk Lisesi tarafından; İzmir ilinin, farklı gelir ve sosyokültürel yapıya sahip, Türkiye’nin değişik bölgelerinden yoğun göç alan ilçelerindeki okullarda okuyan öğrencilerin yaşıtlarıyla tanışmalarını, merkez ilçelerde yaşayan öğrencilerle fırsat eşitliği ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 5 farklı lisede “anlayarak hızlı okuma”, “iletişim becerileri”, “etkili ve güzel konuşma” ve “kent kültürü kentlilik bilinci ve İzmir’de genç olmak” konulu eğitimler verilmiştir. Projeyle 5 okuldan 300 öğrenciye ulaşılmıştır.

 “Geleceğimiz Erimesin” Projesi- 2009-2011

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı- TEMA’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği bu proje, EGESEM’de yürütülen eğitim çalışmaları sonucunda görevlendirilen eğitmenler tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile İzmir İli ve çevre ilçelerdeki ilköğretim okullarında“ Geleceğimiz Erimesin” eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

 “Denizci Millet Denizci Ülke” Projesi- 2011

2011-2012 yılları arasında deniz temizliği ile ilgili sosyal sorumluluk çalışmalarının içeriği genişletilmiş ve öğrencilerin sınıf seviyesi de yükseltilmiştir. TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası’nın yürütücülüğünü üstlendiği “Denizci Millet Denizci Ülke” projesi bu çerçevede hazırlanmış bir projedir.  İlköğretim 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencileri içine alan “Denizci Millet Denizci Ülke” projesinde küresel ısınma ve deniz kirliliği konuları dışında çevre kirliliği, Türk denizcilik tarihi, deniz savaşları ve önemli kaptanların kısaca hayat hikâyelerine değinilmiş, genel kültür amacıyla öğrencilere aktarılmıştır. Projeye EGESEM, gönüllü öğrencilerin eğitimini üstlenerek ve eğitimci desteği vererek katkı sağlamaya çalışmıştır. 2009 yılından bu yana çevre ve deniz temizliği ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü öğrencilerin desteği ile EGESEM tarafından 130 okulda 10400 öğrenciye eğitim verilmiştir.

·“Aktif Kentlilik Okulu” Projesi-

2012 yılında Konak Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında muhtarlar ve kent gönüllülerine 22 saat Aktif Kentlilik – Kentli Hakları konularında eğitimler EGESEM tarafından verildi.

·Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı -2015

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “AB Koordinasyon Dairesi- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi” Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Arttırılması projesinde EGESEM eğitim desteği sağlamıştır.

Projede; Biyogaz, Güneş Isıl, Fotovoltaik ve Rüzgar alanlarına ait incelenen ve rapor haline getirilen yasal mevzuatlar ve esaslar kurs içerikleri/müfredatları ve programlarına dayanak oluşturmuştur. Hem PLM hem de VETPRO eğitimleri için ayrı ayrı 4 adet müfredat ve uygulamaları da içeren 4 adet ders materyali hazırlanmıştır. PLM eğitimi Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde daha sonrada verilebilecek şekilde programlanmıştır. Kurslara Seyit Şanlı, Süleyman Demirel ve Mimar Sinan olmak üzere 3 farklı meslek lisesinden toplam 148 öğrenci katılmıştır.

Adblock
detector