Yayınlar

İncele

CUMHURİYET, BİLİM TEKNOLOJİ DERGİSİ

18 Şubat 2011. EUCEN 40.yıl toplantısı. Prof. Konca YUMLU …

İncele

YAYINLAR

1. KİTAPLAR /DERGİLER

  1. CUMHURİYET, Bilim Teknoloji Dergisi 18 Şubat 2011. EUCEN 40.yıl toplantısı. Prof. Konca YUMLU ve Prof. Eser Y. SÖZMEN.
  2. TS EN ISO 15189 ve Klinik Laboratuvarlarda Akreditasyon Kurs Kitabı-2012
  3. Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Sempozyum Bildiri Kitabı-2010
  4. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı-2012
  5. Kanıta Dayalı Tıp ve Laboratuvar Tıbbi Uygulamaları Sistematiği: Tanısal Doğruluk Çalışmaları Kurs Kitabı-2011
  6. Artı Eğitim Dergisi, Aralık 2015, sayı:131, sayfa:52-53: Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezlerinin Durumu, Sorunlar ve Öneriler- Prof. Dr. Eser Y. SÖZMEN

2.BİLDİRİLER

1.         Yasemin Tokem, Sevnaz Şahin, Sumru Savaş, Fisun Şenuzun, Çiçek Fadıloğlu, Sibel Eyigör, Eser Sözmen. European education competences and qualifications  in home care for older people (EQUIP-II) PROJESİ. National Academic Geriatric Congress, 25-29 Mayıs 2011 Antalya

2.         Sumru Savaş, Yasemin Tokem, FisunŞenuzun, Sevnaz Şahin, Çiçek Fadıloğlu, Sibel Eyigör, M. Akif Yalçın, Fehmi Akçiçek, Eser Sözmen. EQUIP II (European Education Competences And Qualifications İn Home Care For Older People) Projesi Kapsamında Türkiye’de Evde Yaşlı Bakımında Çalışanların Nitelikleri Ve Mesleki Eğitim Durumları. National Academic Geriatric Congress  25-29  Mayıs 2011/Antalya

3.         EY Sözmen, S. Savaş. Şehrimizde Geriatrik Alanında Çalışmalar- İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu, 23- 24 Mart 2011, İzmir

4.         EY Sözmen, F. Şenuzun, S. Şahin. Evde yaşlı bakımında çalışanlar ve beklentiler. İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu. 23 – 24 Mart 2011, İzmir

5.         Fisun Şenuzun, Eser Sözmen Sözlü bildiri- EQUIP (EUROPEAN EDUCATİON COMPETENCES AND QUALİFİCATİONS İN HOME CARE FOR OLDER PEOPLE) Projesi Mart-2012-İzmir

6.         Hülya Hamarat, Filiz Güleç Kutlu, Hatice Parlak, Ayfer Yalçın, Konca Yumlu, Mustafa Murat İnceoğlu, Arife Karadağ, Eser Y. Sözmen. Üniversitelerin Topluma Hizmet Uygulamalarında Sürekli Eğitim Merkezlerinin Rolü; EGESEM Aktiviteleri. 1. Ulusal Sürekli Eğitim Kongresi- 19-21 Nisan 2012

7.         Metin Şen, Mustafa Murat İnceoğlu, Ayfer Yalçın, Konca Yumlu, Hatice Parlak, Arife Karadağ, Eser Y. Sözmen. Sürekli Eğitim Merkezlerinin İş Süreçlerine Uygun Web Tabanlı Bir Yazılım Programı. 1. Ulusal sürekli eğitim kongresi- 19-21 Nisan 2012

8.         Barış Özcan, Konca Yumlu, Mustafa İnceoglu, Hatice Parlak, Dilek Direnç, Eser Y. Sozmen.  Contributions of Non Formal Education to the Students in Formal Education. 47th EUCEN Conference. 2015, İstanbul –

9.         Barış Özcan, Konca Yumlu, Mustafa İnceoglu, Hatice Parlak, Dilek Direnç, Eser Y. Sozmen. Pros and Cons of Vocational and HigherEducation; from the academics’ point of view. 47th EUCEN Conference. 2015, İstanbul

10.     Eser Y. Sözmen. Conference: International Panel: UALL Annual Meeting 16- 18 Mart 2016, Oxford İngiltere

11.     Eser Y. Sözmen. Conference: International Panel: UALL Annual Meeting 5-7 Nisan 2017, York İngiltere

12.     Workshop: Developing International partnerships between the UK and Turkey: problems and possiblities. Eser Y. Sözmen, Konca Yumlu, Catherine Lido, Muir Houston. UALL Annual Meeting 5-7 Nisan 2017, York İngiltere

Adblock
detector