Hakkımızda

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -EGESEM-, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 08.05.2001 tarih ve 10/6 sayılı kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun ile değişik 7. maddesinin (d) bendinin 2 no’lu alt bendi gereğince kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olup Merkezin işleyişini ve çalışmalarını düzenleyen yönetmeliğin 08.10.2001 tarih ve 24576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile faaliyete geçmiştir.

Ege Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma yaptığı tüm alanlarda sürekli eğitim programları düzenlemek, Üniversite’nin kamu ve özel sektör ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir eğitim merkezi olan EGESEM; kişi ve kuruluşlara gereksinim duydukları alanlarda eğitim programları hazırlamakta, konuya özel paket programlar önermekte, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim programları düzenlemekte, belirtilen tür etkinliklerin altyapı çalışmaları ile ilgili eğitmen, malzeme, araç-gereç temini ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

Yaşam boyu öğrenme kavramından ve Ege Üniversitesi’nin marka değerinden hareket eden EGESEM; Ege Üniversiteli akademisyenlerin deneyim ile uzmanlığından yararlanarak hedef kitlesini oluşturan üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişisel gelişimin önemine inanan her yaştan katılımcıyla özgün ve kaliteli eğitim programları aracılığıyla buluşmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal sorumluluk anlayışının gereğini yerine getirerek toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve sosyal çevre oluşturulmasına, il ve ülke ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Adblock
detector