universite rektor nasil secilir?

Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır.

Rektör ataması nasıl yapılır 2021?

Türk yükseköğretim sistemini düzenleyen Yükseköğretim Kanununa göre devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde rektör, cumhurbaşkanı tarafından atanır. Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyetinin teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

Üniversite rektörü ne kadar maaş alıyor?

Ülkemizde görev yürüten en düşük kademedeki rektör maaşı güncel olarak 14.617 TL’dir. Bu rakam döner sermaye ve kademeye bağlı olarak artış gösterir. Rektör maaşları bütün üniversitelerde aynıdır.

Rektör Adayı Nasıl Olunur?

Rektör olmak için öncelikle bir üniversitede çalışıyor olmanız ve üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor olmanız gereklidir. Rektör olmak isteyen kişilerin aday olması ve adaylığın ardından yapıla toplantı ile diğer öğretim üyeleri tarafından, oylama sonucu çoğunluğu sağlamak gereklidir.

Rektör mü dekan mı?

Türkiye’de dekan

Türk yükseköğretim sisteminde dekan fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Rektörün önereceği üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca 3 yıl için atanır. Süresi biten dekan tekrar atanabilir.

Rektör kaç yılda bir atanır?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır.

Bir profesör maaşı ne kadar?

TÜİK tarafından açıklanan veriler ışığında yeni yılda Profesör maaşlarına yüzde 30,5 oranından zam uygulanacak. Yeni zamla birlikte Profesör maaşı 13.936 TL’den 18.186 TL’ye yükselecek.

Üniversite hocaları ne kadar maaş alıyor?

Tablodan yola çıkarak bir özet yapmak gerekirse öğretim görevlisi maaşları 7.988 TL ile 8.746 TL, araştırma görevlisi maaşları 8.194 TL ile 8.353 TL, doktor öğretim üyesi maaşları 9.178 TL ile 9.234 TL, doçent maaşları 9.407 TL ile 11.185 TL arasındadır.

See also:  Okul Müdürleri Ne Kadar Maaş Alır?

Profesör doktor ne kadar maaş alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılı enflasyon ölçümlerinin ardından uygulanacak maaş zamları da belli olmuştur. Buna göre profesör maaşları 2022 yılı için %32,25’lik bir artışla 13bin 935 liradan 18bin 185 liraya yükseltilmiştir.

Kimler rektör adayı olabilir?

Madde 4- Rektör adayı olabilmek için profesör unvanına sahip olmak ve 67 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Seçim yapılacak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde herhangi bir kadroda görev yapan öğretim üyeleri oy kullanabilirler.

Kimler rektör olabilir?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Rektör olmak için ne gerekiyor?

Rektör olmak için 657 sayılı kanundaki genel şartları taşımak, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve 5 yıl tecrübe şartını taşımak yeterli olacak.”

Dekan kim tarafından atanır?

MADDE 8. a) Atanması: (Değişik:RG-4/1/1994-21808) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır.

Dekan kime denir?

Dekan; üniversite içerisindeki en yetkili kişilerden biri demek mümkündür çünkü Dekan; bir fakültede bulunan ve en fazla yetkiye sahip olan yöneticidir. Her üniversitenin Dekanı YÖK tarafından oluşturulan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmeliğine bağlı bir şekilde görev yapmaktadır.

Rektör kime denir?

Türk Dil Kurumu’na göre rektör; ‘Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden yönetiminden eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesördür.’ Rektör Kime Denir? Rektör, bir üniversitenin yönetimindeki en üst kişidir. Üniversitenin yöneticisine rektör denmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector