Okul Spor Kulübü Nasıl Kurulur?

Ek Spor Branşı Başvurusu

 1. Mühürlü ve imzalı başvuru dilekçesi.
 2. Spor kulübü branşı için tescil taahhütnamesi.
 3. Alınmış olan kararın fotokopisi.
 4. Antrenör belgesi ve sözleşmesi.
 5. Tesis bilgisi / kira kontratı ya da tapu fotokopisi.
 6. Bilgisayar ortamında doldurulmuş olan kulüp bilgi formu.
 7. Branş için A4-‘e aktarılmış olan forma resmi.

Okul spor kulübü ne yapar?

Madde 15 (Değişik birinci fıkra: 9.4.2009/27195 RG) Okul Spor kulüpleri, yetenekli olup üstün başarı gösteren öğrencilerin sportif çalışmalarını takip eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.

Spor kulüpleri neye göre kurulur?

Spor kulübü kurmak için 5253 sayılı kanun ve 25772 sayılı dernekler yönetmeliğine göre dernek kurmanız gerekiyor. Yardım alabilmek, üst kuruluşlara katılmak, federasyon aracılığıyla müsabakalarda yer almak için aynı amacı taşıyan gerçek kişiler veya tarafından oluşturulmuş tüzüğe sahip bir dernek olmalısınız.

Futbol derneği nasıl kurulur?

Spor Derneği Nasıl Kurulur?

 1. Dernek defterlerinin alınması ve tasdik ettirilmesi.
 2. DERBİS şifresi alınması
 3. Faaliyet Belgesi Alınması
 4. Vergi Kimlik Numarası
 5. Banka hesaplarının açılması
 6. Derneğe ait fatura kayıtları
 7. Dernek kaşe ve mührünün basımı
 8. Dernek makbuzlarının anlaşmalı matbaada bastırılması

Gençlik ve spor kulübü nedir?

Madde 5 — Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü statüsünü kazanırlar.

Okullarda kulüp çalışması nedir?

Kulüp faaliyetlerimizin amacı; öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, onları sosyal alanda desteklemek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmek, sorgulayan ve düşünen, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaktır.

Okul kulüpleri nedir?

Öğrenci derneği veya öğrenci kulübü, ilköğretim, lise ve üniversitelerde öğrencilerin ortak ilgi alanı çerçevesinde etkinlik yürüttükleri gruplardır. Konuyla ilgili ve gerekli, araç-gereç ve çeşitli materyaller genellikle okul yönetimi tarafından sağlanır.

See also:  Bursa Otogardan Cumalıkızık Köyüne Nasıl Gidilir?

Spor kulüpleri nasıl para kazanır?

Genel anlamda spor kulüplerinin ve özelde futbol kulüplerinin ana gelir ve harcama kalemleri bakıldığında, gelirler olarak; reklam ve sponsorluk gelirleri, yayın haklarının satışından elde edilen gelirler. Bilet satışı ve stadyum işletme gelirleri ve ürün gelirlerinde oluşmaktadır.

Spor kulübü nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimelerin doğru yazılışı ‘kulüp’ şeklinde geçmektedir. Bu doğrultuda harf ekleme ya da çıkarma ile beraber harf değişikliği gibi birçok durum üzerinden yanlış yazıldığı bilmektedir. TDK’ya göre doğru yazılışı ‘kulüp’ olarak ele alınmaktadır.

Spor kulübü dernek nasıl kurulur?

Spor Derneği Kurmak

 1. Dernek defterlerinin alınıp, tasdik ettirilmesi.
 2. DERBİS Şifresinin Alınması
 3. Vergi Kimlik Numarası Alınması
 4. Dernek faaliyet belgesinin alınması
 5. Kulüp Banka hesaplarının açılması
 6. Mühür, Kaşe ve Dernek Makbuzlarının Basılması
 7. İlk Dernek Genel Kurulu yapılması

Dernek kurmak için neler gerekli?

5 – Dernek kurmak için gerekli belgeleri ise şöyle sıralayabiliriz; Tüzük, Dernek Kuruluş Bildirimi, Kira Kontratı ya da Muvafakatname ve Tebligat Listesi. Tüm bu belgeleri hazırlamanız gerekmektedir. Tüzük, 4 adet hazırlanarak tüm kurucu üyelerin imzalaması sağlanmalıdır.

Üniversite öğrenci kulüpleri nasıl kurulur?

Üniversitede ön lisans ve lisans kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az on dört kurucu öğrenci üye tarafından kurulur. Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. İsmi ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

Spor kulüplerinin organları nelerdir?

Kulüp OrganlarıDüzenle

a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu. Bu kulüpler başka organlarda oluşturabilirler.

Spor kulüplerinin zorunlu organları nelerdir?

Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belirtilen organları oluşturması zorunludur: a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, c) Denetim kurulu.

See also:  Sur Yapı Nerede Bursa?

Spor kulübü Yönetim kurulu kimlerden oluşur?

“MADDE 11 – Yönetim Kurulu; öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector