Okul Öncesi Bep Nasıl Hazırlanır?

BEP NASIL HAZIRLANIR?

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması,
 2. Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi.
 3. Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi.
 4. Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi.

BEP Plani nasıl hazırlanır?

BEP Planı Nasıl Hazırlanır?

 1. Öncelikle okul müdürü ve görevlendirilen müdür yardımcısı öncülüğünde BEP birimi kurulacaktır.
 2. Sene başı kurul toplantısı ile bu birim belirlenir.
 3. Bu birim tarafından plan hazırlanır.
 4. Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitsel performansları gözlemlenir.

Anasınıfı öğrencisine BEP hazırlanır mı?

SORU: Okul öncesi eğitim kurumlarında BEP nasıl yapılacaktır? CEVAP : Öğrencinin yeterlilikleri, gelişim özellikleri, öncelikli ihtiyaçları, engeli vb. etmenler dikkate alınarak, hangi gelişim alanlarında BEP Planı hazırlanacağına BEP Geliştirme Birimi karar vermelidir.

BEP aşamaları nelerdir?

BEP Hazırlama Aşamaları

 • BEP HAZIRLAYACAK EKİBİN OLUŞTURULMASI.
 • EĞİTSEL PERFORMANS.
 • 3. DESTEK HİZMETLER VE EĞİTİM ORTAMLARININ BELİRLENMESİ
 • AMAÇLAR.
 • UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR (U.D.A.)
 • 3. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP)
 • BEP ilkeleri nelerdir?

  BEP süreci yedi temel aşamadan oluşur:

 • Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlayacak ekibin oluşturulması,
 • Çocuğun eğitsel performans (işlevde bulunma) düzeyinin/performans düzeyinin belirlenmesi,
 • Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
 • Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Böp planı nasıl hazırlanır?

  Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) Nedir?

  1. BEP’te öğrencinin belirlenen davranışları kazanması için öğrencinin ve öğretmenlerinin yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır.
  2. Günlük, haftalık ya da aylık olarak geliştirilebilir.

  Okullarda BEP planını kim hazırlar?

  Kim Hazırlar ve Nasıl Hazırlanır? Bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma süreci, okullarda kurulan birim kurulları tarafından sağlanmaktadır. Öncelikle herhangi bir okul müdürünün ve onun seçtiği müdür yardımcısı dahilinde ilk olarak BEP geliştirme birim kurulu oluşturulur.

  BEP li öğrenci sınıfta kalır mı?

  Eğer ram raporuyla kaynaştırma öğrencisi ise ve bep yapıyorsanız. Sözlü ve uygulamalı çalışmalar yapıyorsanız. Derslerdeki notları da BEP E Göre veriyorsanız. Sınıfı geçmek zorunda.

  See also:  Türk Eğitim-Sen Kimin?

  BEP li öğrenci ingilizceden muaf mı?

  ç) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Bu öğrenciler merkezi sistem sınavlarında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar.

  Evde eğitim öğrencisine BEP hazırlanır mı?

  Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulunduğu okulda/ku- rumda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştir- me birimince, bu programlara dayalı olarak öğrencilerin eğitim performanslarına göre, ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanır.

  BEP in temel bileşenleri nelerdir?

  Her BEP, çocuğun tüm ilgi alanlarındaki mevcut performans ve becerilerinin bir tanımını içermelidir. Çocuğun engelinin genel eğitim müfredatındaki ilerlemesini nasıl etkilediğini açıklamalıdır. İfadeler akademisyenlere, yaşam becerilerine, fiziksel işleyişe, sosyal ve davranışsal becerilere değinir.

  BEP planında kimlerin imzası olur?

  BEP Planlarında: Öğrenci velisi, Sınıf Rehber Öğretmeni, Branş Öğretmeni Psikolojik Danışman, Okul Müdürü(veya yerine görevlendirdiği birim başkanı müdür yardımcısı) imzaları bulunmalıdır.

  BEP geliştirme birimi nedir?

  Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır. Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.

  BEP neden hazırlanmalıdır?

  BEP’in amacı; çocuğun eğitsel değerlendirmesini yapmaktır. Bunun için tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini saptar ve gereksinimlerini belirler. Aynı zamanda çocuğun tüm gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alarak çocuğa uygun eğitim verilmesini sağlamaktadır.

  Bireyselleştirilmiş öğretim nedir?

  Bireyselleştirilmiş öğretim, her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araç gereç, yöntem – tekniklerin kullanılması gerekliliğini vurgular. Böylelikle öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı ve kendi öğrenme hızında öğrenmesine olanak sağlanmış olur.

  See also:  Işkur Işbaşı Eğitim Programı Bitince Ne Olur?

  Bireyselleştirilmiş öğretim Programı Nedir?

  Bir özel eğitim programıdır. Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Adblock
  detector