Lisansüstü Eğitim Nasıl Yapılır?

Özellikle ALES sınavından en az 55 puan almak ile beraber, aynı zamanda yabancı dil yeterliliği gerekmektedir. Bununla beraber yüksek lisans yapılacak olan üniversite üzerinden, belirli bir mülakat gerçekleştirilir. Mülakat neticesinde ise öğrencinin bu üniversitede yüksek lisans yapıp yapmayacağına dair karar verilir.

Yüksek lisans dersleri nasil oluyor?

Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, bilimsel bir araştırma sonucu hazırladığı tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Lisansüstü eğitim kaç yıl?

Tezli yüksek lisans eğitimi 4 dönem yani 2 yıl sürmektedir ve bu sürenin 1 yılı tez yazım aşamasıdır. Tezsiz yüksek lisans ise 3 dönem yani 1,5 yıldır.

Kimler tezsiz yüksek lisans yapabilir?

Tezsiz yüksek lisans başvuruları için belirlenmiş ola tezli yüksek lisans başvurularından ALES dışında bir farkı bulunmuyor. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş için ALES şartı kaldırıldı. Bunun dışında tezli programların pek çoğunda ise, yabancı dil yeterliği isteniyor.

Tezli yüksek lisans yapınca ne olur?

Tezli yüksek lisansı bitirenler doktora yapabilirler. Tezsiz lisansı bitirenler akademik kadrolara atanamazlar. Tezli lisansı bitirenler akademik kadrolara atanırlar.

Yüksek lisans bir dönemde kaç ders?

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans dersleri saat kaçta başlar?

Yüksek Lisans (Tezli) dersleri hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Yüksek Lisans (Tezsiz) Saatleri: Yüksek Lisans (Tezsiz) dersleri hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Yüksek lisans 3 yıl mı?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Tezli Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrencilerin normal öğrenim süreleri dört yarıyıldır, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Bu süreler sonunda tezlerini bitiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

See also:  Izmir De Nerede Yaşanır?

Lisansüstü ve yüksek lisans aynı mı?

Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi kapsar. Master: Yüksek lisansın İngilizce karşılığıdır.

4 yıllık üniversite yüksek lisans mı?

Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan (ekstern) eğitim verilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans şartları nedir?

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans herkes yapabilir mi?

Herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olan herkes yüksek lisansa başvurabilir. Tezli yüksek lisans için ALES şartı aranırken tezsiz eğitimlerde bu zorunluluk yok.

Tezsiz yüksek lisans için diploma notu kaç olmalı?

2 ortalama ile % 60’ının tezsiz yüksek lisans programına kabul edilirsiniz. 4 üzerinden 3 ve üzeri ortalamanız varsa %99’unun tezsiz yüksek lisans programına kabul edilebilirsiniz.

Yüksek lisans Yapmak Memura Ne Kazandırır?

Memuriyete girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek lisans yapmış olmak, Devlet memurlarına ilave 1 kademe ilerlemesi kazandırmakta ve bu memurlardan bazılarının aylık gelirlerini artırmaktadır.

Tezli yüksek lisans ne kadar sürer?

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yarıyıldır. Programın azami süresi altı yarıyıldır.

Tezli yüksek lisans ücretli mı?

Tezli yüksek lisans programları devlet üniversitelerinde ücretsizdir. Tezsiz yüksek lisans programları ise hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ücretlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector