Ilave Eğitim Öğretim Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Meslek liselerinde çalışan teknik öğretmen kadrosunda bulunan öğretmenlere verilen ilave tazminat nasıl hesaplanır? VERİ = 9500 * Aylık memur katsayısı ( 0,14601 ) Sonra elde edilen bu veri tekrar branşa ait çarpan ile çarpılır ve teknik öğretmene eklenecek tazminat bulunur.

Öğretmen bordrosunda ek tazminat nedir?

Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olmasına Ek tazminat deniyor. Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edildi.

Öğretmen ek tazminat nedir?

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılıyor. Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Eğitim öğretim tazminatı ne kadar?

Öğretmenlere 1310 TL’lik artışı da içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM’de kabul edildi. türkiye eğitim tarihinde öğretmenlerin ilk kez müstakil bir meslek, kanununa kavuşurken, söz konusu düzenlemeyle birlikte eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde

Ek hizmet tazminatı nedir?

Ek özel hizmet tazminatı ödenmesini gerektiren yerlerde fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler sonunda hesaplanan tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Ek tazminat 28 a ne demek?

Kamu görevlilerinden bazılarına ödenen ve 375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde düzenlendiği için “28/B Tazminatı” olarak da bilinen ek tazminatın miktarı 2021 yılı için “9,50 TL” artacak.

Ek ödeme denge tazminatı nedir?

5473 sayılı Denge Tazminatı Kanununa göre Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde görev yapanların da içinde yer aldığı personele,bir önceki yıl aldığı Ek Ödemeler (döner sermaye) toplamı denge tazminatı tutarından az ise bu personele denge tazminatı ödenmeye başlanmaktaydı.

See also:  6. Sınıf Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman?

Sözleşmeli öğretmen ek tazminat alabilir mi?

Yakın zamanda kadroya geçtim. Sözleşmeli döneminde meslek öğretmenlere uygulanan ilave ek tazminat alamadım. bu itibarla, meslek öğretmenlere uygulanan ilave ek tazminat, sözleşmeli öğretmenlik yaptığınız yıllar için geriye dönük olarak alamayacağınızı değerlendirilmektedir.

Teknik öğretmen tazminatı kimlere verilir?

Öncelikle bu tazminatı kimler alır? sorusuna cevap verelim. Bu ek tazminatı atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanan öğretmenlerimiz alır.

Öğretmenlerin özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır?

6- Öğretmenler için Özel Hizmet Tazminatı Hesaplama:

  1. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı göstergesi= 1500+8000=9.500 olarak alınır.
  2. En yüksek Devlet Memuru Aylığı =0,093259 x 9500 (standart)

2022 eğitim öğretim tazminatı ne kadar?

Zamlı memur öğretmen (1/4) Temmuz 2021: 6.586 Ocak 2022: 8.594 TL olurken, emekli memur öğretmen (1/4) Temmuz 2021: 4.020 Ocak 2022: 5.252 TL oldu. Öğretmenlere bir müjde de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Bakan Özer öğretmen tazminat oranlarında artışa gidileceğini söyledi.

Özel okullarda eğitim ödeneğini kim ödüyor?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği sosyal hak kapsamında olup, her yıl bütçe kanunlarıyla miktarı belirlenen bir alacak olmakla gerek 625 sayılı yasanın 33 ve gerek 5580 sayılı yasanın 9. maddesi hükümleri gereğince işveren tarafından özel okullarda görev yapan öğretmenlere işverenler tarafından ödenmelidir.

Öğretmenlerin mesleki hakları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatında Öğretmenlerin Hakları

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve konut hakkıdır.

Özel hizmet tazminatı neye göre verilir?

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.

See also:  Гјniversite tercihleri 2017 ne zaman?

Özel hizmet tazminatı her ay değişir mi?

Bu hüküm nedeniyle özel hizmet tazminatları aylıklar gibi her ay düzenli bir şekilde alınmakta ve bu tazminat ödemesinden faydalananlar, izinli ve raporlu oldukları dönemlerde de anılan ödemeyi almaktadırlar.

Kadastro tazminatı kimlere ödenir?

Kadastro tazminatının ödenebilmesi için kadastro hizmetlerinde görevlendirilmiş olmak ve fiilen arazide çalışmak zorunludur. Geçici olarak memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele arazide fiilen çalıştıkları günler için görevli gidilen işletme müdürlükleri tarafından kadastro tazminatı ödenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector