Eğitim Programları Ve Öğretimi Yüksek Lisans Ne Işe Yarar?

Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın dört temel amacı vardır: Öğrencilerin program geliştirme ve değerlendirme kuramları, program geliştirme model ve yaklaşımları konularında bilgi ve anlayışlarını geliştirmek, Öğrenme ve öğretim süreçleri ve tasarımı konularındaki becerilerini geliştirmek,
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde, Resmi ve özel kurumların hizmet içi eğitim birimlerinde, resmi ve özel okullarda, dershanelerde, üniversitelerde, işletmelerin insan kaynakları ve kalite geliştirme bölümlerinde program geliştirme ve

Eğitim Programları ve öğretim yüksek lisans ne ise yarar?

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi’nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.

Eğitim Programları ve öğretim Tezli yüksek lisans ne ise yarar?

Programın Amacı: Bu programın amacı eğitim programları ve öğretim bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.

Eğitim Programları ve öğretim yüksek lisans kimler girebilir?

Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.

Eğitimde Ölçme ve değerlendirme yüksek lisans ne ise yarar?

Amacı: Anabilim dalımızın amacı lisans ve lisansüstü öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ölçme ve değerlendirme, araştırma ve istatistik becerilerini kazandırarak nitelikli birer öğretmen olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Öğretim programları ne işe yarar?

Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir dersle ilgili öğrenme yaşantıları düzeneğidir. ”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır.

See also:  Izmir Doğal Yaşam Parkında Hangi Hayvanlar Var?

Tezli yüksek lisans ne ise yarar?

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar.

Tezsiz yüksek lisans diploması ne işe yarar?

Tezsiz yüksek lisans, genellikle iş hayatında terfi vs. elde etmek isteyenlerin tercih ettiği, akademisyenlik dışı amaçlar için tercih edilen yüksek lisans eğitimidir. Lisans mezunu olduktan sonra ilgili alanda ya da başka alanda akademik seviyede eğitimin uygulamaya dönüştürülmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitimdir.

Eğitim Bilimleri yüksek lisans programları nelerdir?

Yüksek Lisans Programları

BİLİM DALI ANABİLİM DALI
6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
7 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
8 Resim – İş Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
9 Müzik Eğitimi

Eğitim programı ve öğretim nedir?

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; eğitim bilimleri bölümünün en kadim, olmazsa olmaz anabilim dallarından birisidir. Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim, teknik eğitim, yaygın eğitim vb. kurumlar toplumun eğitimle ilgili faaliyetlerini yürütmekle görevli kurumlardır.

Tezsiz yüksek lisansa kimler başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES ve Yabancı Dil şartı aranmayacak Lisans mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre yerleştirme yapılacak olup, başvuru için en az AGNO’nun 2.30 olma koşulu aranacaktır.

Öğretim Programı Nedir yüksek lisans?

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programıyla; öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme nasıl bir ders?

Ölçme ve Değerlendirme soruları hem sözel hem de sayısal bilgi ve becerileri ölçen, mantığı ön plana çıkaran bir derstir. Bu yüzden bu dersin konularına bütünsel bir yapıyla yaklaşmak gerekmektedir. Sayısal kısmı daha çok istatistik konularından oluşmaktadır ve temel matematik becerilerini de gerektirmektedir.

See also:  Giresun Bursa Maçı Hangi Kanalda?

Finans Yüksek Lisans hangi üniversitelerde var?

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisansı Olan Üniversiteler

Üniversite Program Durum
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS Tezli
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS Tezli
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS Tezsiz
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS Tezsiz

Eğitim Bilimleri bölümünde hangi anabilim dalında lisans eğitimi vardır?

Eğitim Bilimleri Bölümünde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı vardır. Bu anabilim dallarında lisans programları bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector