Antalya Ve Konya Çevresini Kim Işgal Etti?

Fransızlar 10 Nisan 1920’ye kadar işgali sürdürdü. İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal ettiler. Konya ve Akşehir’e de asker yolladılar. İtalyan işgali 28 Mart 1919’dan 5 Temmuz 1921 tarihine kadar 2.5 yıl sürdü.

Konya kim işgal etmiştir?

İngilizlerden sonra bölgeye İtalyanlar yerleşti. 7 Ocak 1919’da Konya’yı işgal ettiler. İtalyanların Konya’ya önemli miktarda asker göndermeleri 1919 yılı ilkbaharıdır. Nitekim Konya’yı 26 Nisan 1919 tarihinde 1300 kişilik askerle işgal ettiler. İtalyan kuvvetlerinin ilk işgal ettikleri bölge istasyon olmuştur.

Antalya hangi devletler tarafından işgal edildi?

Mondros Antlaşması’ndan sonra, İtalyanlar Güney Batı Anadolu topraklarına asker çıkarmayabaşlamışlar ve 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal etmişlerdir. İtalyanlar Antalya’yıaynı zamanda askeri üs olarak da kullanmışlardır.

Muğla kim işgal etti?

Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu toprakları İtilaf Devletleri tarafından paylaşılınca Muğla 11 Mayıs 1919 tarihinde İtalya tarafından işgal edildi.

Adana ve çevresi kim tarafından işgal edildi?

Dünya Savaşı’ndan sonra Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı.

Konya ne zaman işgalden kurtuldu?

20 Mart 1920’de Konya, işgalden tamamıyla kurtulmuştur.

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kim nereyi işgal etti?

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imza edilmesinden bir hafta sonra İstanbul’u işgal ettiler. Bu işgalin ardından İngiltere Musul ve çevresini, Fransa Suriye’yi, İtalya ise Anadolu’nun güney sahillerine asker çıkardı.

Fransızlar Antalya’yı ne zaman işgal etti?

Fransızlar, ilk olarak un fabrikalarının bombalamışlar. Antalya 28 Mart 1919’da işgal edildi. İşgal edildikten sonra İtalyan askerleri Antalya sokaklarında dolaşmışlardır. Zaman zaman Türk askerleriyle birlikte görüldüğü olmuştur” dedi.

See also:  Konya Izmir Uçak Hangi Günler?

Antalya kim tarafından fethedildi?

Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev‟in saltanatı sırasında Antalya‟nın fethi üç aşamalı olarak 1207 yılında gerçekleşmiştir. Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrey‟in ölümüyle yerine geçen büyük oğlu Selçuklu sultanı 1. İzzettin Keykavus Sinop‟un fethinden sonra Antalya‟ya gelmiştir.

Italya Antalya’yı neden işgal etti?

Antalya’da güvenliği sağlama bahanesiyle İtalyanlar 28 Mart 1919 tarihinde 300 askerle şehri işgal ettiler. O güne kadar İtalyan askerleri limanda savaş gemileri içerisinde bekliyorlardı.

Muğla Burdur Konya kim işgal etti?

3.1.BURDUR’UN İTALYANLAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİ

Mondros Antlaşması’ndan sonra (30 Ekim 1918), İtilaf Devletleri ve Yunan- lılar tarafından Osmanlı toprakları çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmış- tır.

Muğla Burdur Konya’yı kim işgal etti?

İtalya’nın tepkisi yalnızca Konferans’ı terk etmekle kalmadı, İtalyan birlikleri Konya’yı işgal ettiler.

Muğla yı kim fethetti?

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu Fatihi ve Anadolu’da Türk Devletinin kurucusu Selçuklu Kutalmışoğlu Süleyman Şahın komutanlarından Muğul Beye bağlı Türk kuvvetleri Muğla ve çevresini fethetti.

Adana Antep Urfa ve çevresini Kim işgal etmiş?

Geçmiş Mondros’tan sonra İngiliz orduları Maraş, Antep, Urfa, Adana ve civarını işgal etti. 1916 yılında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması Projesi gereği ile Maraş, Antep, Urfa ve Musul Fransızlara bırakılmalıydı.

Adana kimden kurtuldu?

Sonuç olarak Fransa, TBMM hükümetini resmen tanıyarak barış yoluna gitmiştir. Türk-Fransız Barış Antlaşması, 20 Ekim 1921’de Ankara’da yapılmıştır.Bu antlaşma gereğince 5 Ocak 1922’de Fransızlar Çukurova’dan tamamen (getirdikleri Ermenileri de beraberinde götürerek) çekilmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector