Antalya Ovası Nasıl Oluşmuştur?

Antalya Ovası, başta Aksu Çayı’nın Antalya Körfezi’ni doldurması suretiyle meydana gelmiştir. Delta ovası değildir Bu ova bir kıyı ovasıdır.
Antalya ovası, başta Aksu Çayı’nın Antalya Körfezi’ni doldurmasıyla oluşmuştur. Delta ovası değil, kıyı ovasıdır. Antalya ovalarının en belli başlı özellikleri ise, Toros Dağları’ndan gelen Aksu, Köprü Çayı, Manavgat Irmağı, Alara Çayı, Karpuz Çayı ve Dim Çayı gibi çayların sulamaları ile bol ürün almalarıdır.

Antalya ovası karstik mi?

Antalya Ovası, diğer ovalara göre farklı bir özelliğe sahiptir. Ovanın kuzeyindeki karstik alanlardan denize doğru akan suların taşıdığı kireçlerin çökelmesiyle bölgede çok geniş travertenler oluşmuştur. Bu alanın zamanla alüvyonlarla kaplanması sonucu Antalya Ovası meydana gelmiştir.

Antalya Ovası verimli mi?

Bı ovalar son yıllarda yapılan turistik tesislerle turizm değeri kazanmışlardır. Antalya kentinin kuzeyinde Çubuk Boğazı`nın doğusunda bulunan ve Toros Dağları`nın arasında kalan vadiler arasındaki ovalar, o kadar büyük olmamakla beraber verimlidirler.

Aksu ovası nerede?

Aksu Çayı, Kahramanmaraş’ın kuzeydoğusundaki Engizek Dağı eteklerinde ve Küçükcerit Köyü’nün doğusundaki karstik kaynaklardan doğar. Ceyhan Nehri’nin koludur. Doğduğu yerdeki suları çok berrak ve soğuktur. Kahramanmaraş topraklarındaki uzunluğu 115 km.dir.

Ovaların yoğun olduğu bölgeler nerelerdir?

Türkiye’de en fazla ova, Akdeniz Bölgesinde yer alır. Toros Dağlarının iç kesiminde yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından oldukça zengin ovalar bulunuyor. Bölgedeki tektonik ovalar İSE Kahramanmaraş ve Amik Ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan ovaları da Çukurova’nın büyük kısmını oluşturur.

Karstik ovalar hangisi?

B) Karstik ovalar nedir? Kalkerli toprakların erimesi sonucunda oluşan ve tamamı Akdeniz bölgesinde bulunan ovalara Karstik Ovalar denir. Karstik ovaların diğer adına Polye Ovaları denir.

Türkiyenin ovaları nelerdir?

Türkiye’de tektonik yapılı ovalardan başlıcaları:

İç Anadolu Bölgesi: Konya Ovası, Çubuk Ovası, Kayseri Ovası. Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Suruç Ovası, Harran Ovası. Doğu Anadolu Bölgesi: Elbistan Ovası, Yüksekova, Elazığ Ovası, Erzurum Ovası. Karadeniz Bölgesi: Erbaa Ovası, Turhal Ovası, Niksar Ovası, Merzifon Ovası.

See also:  Antalya Tarihi Saat Kulesi Ne Amaçla Yapılmıştır?

Antalya yerleşim yerinin genel özellikleri nelerdir?

Akdeniz Bölgesi’nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüzölçümünün ise % 17.6’sını oluşturur. İl arazisinin ortalama olarak %77.8’i dağlık, %10.2’si ova, %12’si ise engebeli bir yapıya sahiptir. İl alanının 3/4’ünü kaplayan Torosların birçok tepesi 2500-3000 metreyi aşar.

Ergene ovası tektonik mi?

Marmara Bölgesi: Adapazarı Ovası, Balıkesir Ovası, Bursa Ovası, Mustafa Kemalpaşa Ovası, Ergene Ovası, İnegöl Ovası Marmara bölgesinden bulunan tektonik ovalardır.

Aksu nehri nereden doğar nereye dökülür?

Aksu Çayı, Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nden doğarak Antalya yakınlarında denize dökülen akarsudur.

Platoların yoğun olduğu bölgeler nelerdir?

Platoların en çok bulunduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede Tuz Gölü çevresinde sıklıkla platolara rastlanmaktadır. Ancak ülkemizdeki en yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesinde bulunur. Çünkü toptan yükselmenin en çok olduğu bölge olma özelliğine sahiptir.

Eşen ovası tektonik mi?

Kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen akarsu tektonik bir oluğa yerleşmiştir. Akdeniz’e döküldüğü ağız bölgesinde delta ovası oluşturur.

Türkiye’nin delta ovaları nelerdir?

Türkiye’nin Delta Ovaları Nedir

  • Akdeniz’de. -Çukurova → Seyhan ve Ceyhan Nehri oluşturur. -Silifke-Taşucu → Göksu Nehri oluşturur.
  • Karadeniz’de. -Çarşamba → Yeşilırmak oluşturur. -Bafra → Kızılırmak oluşturur. -Sakarya → Sakarya Nehri oluşturur.
  • Ege’de. -Gediz. -Bakırçay. -Küçük Menderes. -Büyük Menderes.
  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Adblock
    detector