Adana Maraş Urfa Antep Hangi Devletler Tarafından Işgal Edilmiştir?

Geçmiş Mondros’tan sonra İngiliz orduları Maraş, Antep, Urfa, Adana ve civarını işgal etti. 1916 yılında imzalanan Sykes-Picot Anlaşması Projesi gereği ile Maraş, Antep, Urfa ve Musul Fransızlara bırakılmalıydı.

Antep hangi ülke işgal etmiştir?

Fransa, İngiltere ile imzaladığı Suriye Antlaşması’nın hükümlerine uygun olarak 29 Ekim 1919 günü Antep’e girdiler. Antep girişinde Ermeniler tarafından bayraklarla ve çiçeklerle karşılanan Fransızlar, kısa sürede şehrin stratejik noktalarını ele geçirdiler.

Kahramanmaraş hangi devletler tarafından işgal edildi?

İngilizler, menfaatleri çerçevesinde Mondros Ateşkes Antlaşmanın hükümlerini uygulamaya koydular. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesine dayanarak 22 Şubat 1919 günü Maraş’ı işgal ettiler. Maraş’a gelen İngiliz İşgal Kuvvetlerinin başında Max Andriyo vardı.

Urfa hangi ülke işgal etmiştir?

Mondros Mütarekesi’ni gerekçe gösteren İngilizler, kimi kaynaklara göre 7 Mart 1919, bazılarına göre ise 24 Mart 1919’da Urfa’yı işgal ederek, 1. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Bey’den alayın kenti terk etmesini istedi.

Urfa Adana Bölgesi kimler tarafından işgal edildi?

Mondros Mütarekenâmesi’nin 7. maddesinde yer alan “Müttefikler, güvenlerini tehdit edecek bir durum ortaya çıktığında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına haiz olacaklardır” hükmü, Urfa’yı işgale gerekçe yapılarak 24 Mart 1919 (bazı kaynaklara göre 7 Mart 1919) tarihinde Urfa, İngilizler tarafından işgal edildi

Fransızların işgal ettiği iller nelerdir?

İngilizler Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, Samsun, Bilecik, Merzifon, Urla ve Kars’ı işgal ettiler. İstanbul’un işgali 13 Kasım 1918’den 6 Ekim 1923’e kadar 5 yıl sürdü.Fransızlar ise; Trakya’daki demiryolunun önemli istasyonlarını, Dörtyol, Mersin, Adana ve Afyon istasyonunu işgal ettiler.

Antep İngilizler tarafindan ne zaman işgal edildi?

15 Ocak 1919’da İngilizler tarafından işgal edildikten sonra 5 Kasım 1919’da Fransız işgaline terk edilen Antep’in işgal süreci 9 Şubat 1921’e kadar sürmüştür.

See also:  Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman Yatar?

Kahramanmaraş kimden kurtuldu?

Fransız askerlerinin Kışlayı ateşe verdikleri haberini alan Arslan Bey, Maraş’ın düşman işgalinden kurtulduğunu anladı. 11 Şubat 1920 sabahında Maraş’ta Türk milleti büyük bir zafer kazandı. Fransızlar, Agop Hırlakyan gibi birçok Ermeni ileri gelenine bile haber vermeden şehri terk edip gittiler.

Maraş nasıl işgal edildi?

Kaynaklara göre, Maraş’ın işgal girişimi 22 Şubat 1919’da İngiliz işgal kuvvetlerinin Albay Max Andriyo komutasında şehre girişiyle başladı. Maraş, 8 ay süren İngiliz işgalinden sonra, 29 Ekim 1919’da Fransızlar tarafından işgal edildi.

İngilizler Osmanlı Devletine ait olan hangi illeri işgal etmiştir?

İngiltere bölgedeki işgallerine, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra başladı. Zira 3 Kasım 1918 tarihinden başlayarak sırasıyla Musul, İskenderun, Kilis, Antep, Cerablus ve sonrasında da Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi. Anahtar Kelimeler: Maraş, İşgal, İngiltere, Fransa, Ermeni.

Urfa Fransızlara karşı savunan kimdir?

Bundan tam 98 yıl önce, Kuva-yi Milliye kuvvetleri, Ali Saip Bey komutasında Fransızlara karşı yiğitçe karşı koyarak Urfa’nın kurtuluşunu kesinleştirdiler.

Fransızların Urfadan atılmasında önemli rol üstlenen kahraman kimdir?

Eşraftan Hacı Bedirağazâde Halil Ağa. Jandarma Tabur mülhakı İzmirli Adil Hulusi Efendi. Takım kumandanlarından Mülazım-ı Evvel Hüseyin Pertev Efendi. Jandarma Çavuşu Sofi oğlu Hacı Mustafa Çavuş.”

Adana kimler tarafından işgal edildi?

Dünya Savaşı’ndan sonra Adana ve çevresi Fransa tarafından işgal edildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiği diplomatik başarı sonucu yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Fransa, Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kaldı.

Ülkemizi işgal eden devletlerin adı nedir?

İttifak Devletleri’nin askeri istatistikleri

Askere Alınan Yaralanan
Alman İmparatorluğu 11,000,000 4,247,143
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 7,800,000 3,620,000
Osmanlı İmparatorluğu 2,850,000 400,000
Bulgaristan Krallığı 1,200,000 153,390
See also:  2020 Lgs Konya Birincileri Hangi Okullardan?

Ermenilerin işgal ettiği yerler nerelerdir?

Günümüzde eski Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın bir bölümünü içeren Kelbecer rayonu dışında tüm rayonlar, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin eski rayonlarıyla aynıdır.

 • Kelbecer.
 • Laçın.
 • Kubadlı
 • Zengilan.
 • Cebrayıl.
 • Füzuli.
 • Ağdam.
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Adblock
  detector