Okul Zümre Başkanı Nasıl Seçilir?

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkanı değiştirilemez.

Okul Zümre başkanı kim olur?

Cevap: -Alanında iki öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda bir öğretmen zümre başkanı olarak tanımlanır. Diğer öğretmen/öğretmenler de katılımcı olarak tanımlanır. -Alanında ikiden fazla öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda bir öğretmen zümre başkanı olarak tanımlanır.

Okul Zümre Başkanı ne demek?

Madde 16-Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin planlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Zümre başkanı nasıl seçilir 2021?

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir.

Okul Zümre Başkanları kaç yıllığına seçilir?

Okul zümre başkanları 1 yıllığına, ilçe veya il zümre başkanları isterlerse 2 yıllığına seçiliyor. MADDE 12 -(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri: eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.

Okul Zümresi ne demek?

Zümre öğretmen aynı sınıfları okutan branş ve sınıf öğretmenlerde oluşur ve zümre öğretmenler kurulu toplantısı her eğitim öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. İhtiyaç olması halinde ise daha fazla toplantı yapılabilir.

Okul Zümresi ilçe zümresinden önce mi?

biz her sene önce ilçede yaparız zümreyi. orada alınan kararlara göre kendi okulumuzda yaparız. benim bildiğim önce genel zümre sonra okul zümresi yapılır. diğer türlü biraz abes olur gibi geliyor bana

See also:  Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ne Zaman Açılacak?

Zümre Başkanları Kurulu ne demek?

Madde 37 – (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.

Alan zümre başkanı ne demek?

Özel öğretim kurumlarında aynı dersin veya birbirine yakın olan derslerin öğretimiyle görevli bulunan öğretmenlere zümre başkanı görevlendirilir. Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

Zümre yapmak ne demek?

Türk Dil Kurumu’na göre zümre sözcüğünün anlamı; topluluk, grup, takım, tür, cins camia şeklinde ifade edilir.

Zümre öğretmenler toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre Öğretmenler kuruluna katılır.

Ilçe zümre başkanları toplantısında ne yapılır?

özel eğitim kurumlarında yöneticilerin ve öğretmenlerin yılın belirli zamanlarında toplanarak öğrencilerle ilgili kararlar aldığı, öğretim teknikleri üzerine tartıştığı,plan ve programlarını gözden geçirdiği toplantı çeşidi.

Zümre toplantısına katılmak zorunlu mu?

Eğer onayda sizin adınıza özel bir görevlendirme yoksa katılmasanız da ceza veremezler. Eğer adınıza bir onay gelmiş ise yapacak bir şey yok, o zaman katılmak zorundasınız.

Şök ve Zümre ne zaman yapılır?

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır.

Öğretmenler Kurulu toplantısı yılda kaç kez yapılır?

(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector