Çağdaş Eğitim Kurumları Kimin?

Kurucumuz Çağdaş BARCIN; 15 yıllık öğretmenlik deneyiminden sonra tüm bilgi ve birikimleriyle çalışma hayatına 5 yıldır kurucu olarak devam etmektedir. 2015 yılında Zafer Koleji ile başlayan Kuruculuk deneyimi 2016 yılında Nesibe Aydın Okulları ile devam etmiştir.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi kimdir?

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), ‘Öğretim Birliği Yasası’ ndan hızla uzaklaşıldığı bir evrede, cumhuriyetin kazanımlarına ve üniter yapıya sahip çıkacak özgür bireyler yetiştirmek amacıyla 25 Temmuz 1995 yılında Bursalı bir grup -23 kişi- aydın tarafından kuruldu.

Çağdaş eğitim sistemi nedir?

Çağdaş eğitim, her çocukta kendi yaşına ve gelişim özelliklerine uygun duygu, düşünce ve davranışlar oluşturarak güçlü bir benlik, bağımsız bir kişilik geliştiren süreçtir. Çağdaş eğitimi uygulayan anne baba ve öğretmen, her çocuğun gelişim hızını, istek ve eğilimlerini tanıma ve anlamayı ilk iş biliyor.

Çağdaş eğitim ilkeleri nelerdir?

Genel Öğretim İlkeleri

 1. Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi.
 2. 2. ‘Bilinenden bilinmeyene’ ilkesi.
 3. 3. ‘Soyuttan somuta’ ilkesi.
 4. 4. ‘Yakından uzağa’ ilkesi.
 5. Tasarruf (ekonomi) ilkesi.
 6. Açıklık ilkesi.
 7. 7. Aktivite İlkesi.
 8. 8. Hayata yakınlık ilkesi.

Çağdaş ve demokratik eğitim nedir?

Demokratik eğitim, demokrasinin ilke ve kurallarının, insan hak ve özgürlüklerinin eğitim ve öğretim programlarında açık ya da örtük hedeflere dönüştürülüp, öğrenme yaşantıları yoluyla bireylere uygulamalı olarak kazandırıldığı eğitimdir.

Modern eğitim kavramı nedir?

Modern Eğitimin Amacı Nedir? Çağdaş eğitimin amacı temelde bireyselleşme ve toplumsallaşma sürecinin daha sağlıklı bir şekilde oluşmasını amaçlar. Birey toplumsallaşma sürecinde yaşadığı yerin norm ve değerlerini kabul ederken aynı zamanda akla uygun olmayan, geçerliliğini yitirmiş değer yargılarından uzaklaşır.

Çağdaş disiplin anlayışı nedir?

Çocuklar ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanmalıdır. Çağdaş disiplin anlayışı olarak da adlandırılan bu yeni disiplin anlayışının asıl amacı, küçük yaşlardan başlayarak çocuklarda öz denetim mekanizmasını geliştirmektir.

See also:  Izmir Atatürk Stadyumu Nerede?

Çağdaş örgün eğitim nedir?

Çağdaş örgün eğitim: Öğretim (Öğrenciye bilgi ve becerileri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme), Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Yönetim (Öğretim ve Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütebilmesini sağlamak amacıyla gerekli araç gereç, personel, ve programları yürütmekle görevlidir.) gibi 3 alt başlıktan oluşur.

Eğitim anlayışı nasıl olmalı?

 1. Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır:
 2. Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır:
 3. Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır:
 4. Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır.
 5. Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir:

Demokrasiye ne demek?

Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir.

Demokratik eğitimin özellikleri nelerdir?

Demokratik eğitimde “seçme ve seçilme, eleştirme ve eleştirilme, sorumluluk duygusu, kendine güven duygusu, yardımlaşma duygusu, arkadaşlık, adalet, zihinsel eğitim, toplumsal eğitim, ahlak eğitimi” önemli kavramlardır (Binbaşıoğlu, 2000).

Demokratik eğitim neleri savunur?

Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer ve önem veren eğitim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector