Semazen Olmak Için Nasıl Bir Eğitim Alınır?

Semazen olabilmek için öncelikle Mevlevi olmak gerekir. Mevlevi olan bir kişi sonradan sema eğitimi alarak semazen olabilir. Sema eğitimi ise oldukça zorlu bir eğitim.

Semazenlerin başı dönmüyor mu?

”İç kulakta üç tane yarım daire kanalı vardır. Üç kanalın birbirlerine uzaklığı eşit mesafededir. Semazenler de sema yaparken başlarını sağa doğru 20- 25 derece eğer. Sağa eğik olduğundan üç kanal eşit olarak uyarılır ve baş dönmesi yaşanmaz.

Kadın Semazen olur mu?

Işık, gecede 37 kadın semazenin görev aldığını belirterek, 20 kadın semazenin de eğitimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ da, kadınların sema yapmasında bir sakınca bulunmadığını vurgulayarak, ”Kadın sema edemez diye bir kaide yoktur” diye konuştu.

Ilk semazen kim?

Mevlânâ’nın düşüncelerinin bir tarikat kimliğine bürünmesi oğlu Sultan Veled’in zamanında başlamışsa da semanın belli usul ve kurallara göre yapılması 15. yüzyılda Sultan Veled’in torunu Emîr Âlim Çelebi’nin oğlu Pîr Âdil Çelebi dönemine rastlar.

Semazen nasıl bir şey?

Ney gibi çalgıları eşliğinde, kollarını iki yana açıp, sağ avucunu gökyüzüne, sol avucunu yeryüzüne döndürerek Hakk’tan alıp halka dağıtarak yaptıkları ayin olarak özetlenebilir. Burada musiki meditasyona yardımcı olan bir enstrümandır.

Semazenlerin maaşı ne kadar?

Bir gecede 3 semaya gidenler günde 600 YTL kazanıyor. Ramazan ayını ise 18 bin YTL ile kapatıyorlar. Mevlevilerin en önemli ritüellerinden biri olan sema törenlerine katılan dervişler, kazançlarıyla kıskandırıyorlar.

Semazen ne kadar döner?

mevlevi felsefesini günümüzde dönerek yaşatan ve dönüşlerini terlemeden, başları dönmeden ve soluksuz kalmadan 20-25 dakika boyunca aralıksız, ruhani bir merkez etrafında dönen beyaz kelebekler gibi gerçekleştiren dervişlerdir.

Sema gösterisinin anlamı nedir?

Mevlevî Sema Töreni, Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvufî bir törendir.

See also:  Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi Nerede?

Sema kime aittir?

Mevleviler Sema’ eder. Her tarikatın zikir ederken (Allah’ı anarken) kendilerine özgü bürhanları vardır. Mevleviliğin de bürhanı Sema’ dır.

Semazenin yaptığı hareket nedir?

Semazenlerin sağ eli göğe, sol eli yere bakar. Bunun anlamı sağ eli Hak ‘tan alır, yere dönük sol elle halka verir. Bu şekilde yeniden doğuş tamamlanmış olur. Tabi ilahi doğuş.

Semazenler nasıl ve neden döner?

Neden Döner? Sema sözlük anlamı gök evren anlamındadır fakat mevlevilik’te işitmek anlamına gelir. O dönme hareketi insanın oluşumunu ve yüce allaha ulaşmayı kainatın oluşumunu ve inşanın kainatta dirilişini sembol eder.

Mevlevihanede ne yapılır?

Mevlevihane, Mevlevi tarikatına mahsus tekkelere verilen addır. XIII. asırda Mevlânâ Celâleddin Rûmi’nin oğlu Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen Mevlevî tarikatına mensup mevlevîlerin zikir ve devran âyinleri yaptıkları tekkedir.

Semazen yapan kişiye ne denir?

Semazen, sema gösterisi yapan kişiye denmektedir. Ney gibi dini çalgılar eşliğinde kollarını iki tarafa doğru açıp sağ avucunu gökyüzüne, sol avucunu ise yeryüzüne çevirerek Hak’tan alıp halka dağıtarak gerçekleştirilen bir ayindir. İşte bu ayini gerçekleştiren kişiler semazen olarak isimlendirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector