E Okul Da Proje Ödevleri Nerede?

e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri bölümündeki Ödev-Proje Bilgileri ekranından yapılır.

Lise proje ödevi nasıl hazirlanir?

Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur

 1. Konunun seçilmesi.
 2. Amacın belirlenmesi.
 3. Bilgi toplama.
 4. Deney yapma.
 5. Bulgular ve tartışma.
 6. Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir.

Öğrencilere proje ödevi ne zaman verilir?

Proje Ödevi:

1.dönem veya 2.dönem alınabilir.1.dönem alınan 1.dönemde, 2. dönem alınan 2.dönemde teslim edilir ve puanı o döneme etki eder. Her Öğrencinin Proje Konusu farklıdır. Gerçekleştirme Süresi yaklaşık 1 dönemdir.

Proje ödevi nedir nasıl yapılır?

ROJE ÖDEVİ Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır.

Proje ödevi en fazla kaç sayfa olmalı?

DÖNEM PROJESİ KAÇ SAYFA OLMALIDIR? Dönem projeleri; içindekiler, özet, problem, kuramsal çerçeve ile ilgili araştırmalar, sonuç, kaynakça ve özgeçmiş gibi bölümleri içermeli ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzunda yer aldığı üzere en az 30 sayfa civarında bir akademik çalışma olmalıdır.

Öğrencilere proje ödevi verilecek mi?

Cevap: Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilere proje ve performans ödevleri verilebilecektir. Proje ve performans ödevleri zümre öğretmenleri kararları doğrultusunda elektronik ortamda öğrencilere duyurulup ödevin takibi ve değerlendirmesi yine elektronik ortamda yapılabilecektir.

Öğrenci istediği dersten proje ödevi alabilir mi?

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.

Her öğrenci proje ödevi almak zorunda mı?

CVP: İlgili yönetmelik esaslarına göre her öğrenci bir ders yılı için en az bir dersten proje çalışması yapabilir. Bu durumda öğrenciye birden fazla ders için proje ödevi verilebileceği anlaşılıyor.

See also:  Ebada Okul Numarası Nasıl Öğrenilir?

Proje ödevi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Ödevi hazırlarken, izleyeceğiniz sıra şu olmalıdır:

 1. 1. Ödevin ana maddesi, görüş açısı ve türü iyice kavranmalıdır.
 2. Konu, hangi yoldan bilgi toplamayı gerektiriyorsa, o yola başvurulup gerekli bilgiler toplanmalıdır.
 3. 3. Toplanan bilgiler, plana göre bir sıraya konulmalıdır.
 4. Bu plana göre, konular deftere yazılmalıdır.

Üniversite proje ödevi nasıl hazırlanır?

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın.
 2. 2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır.
 3. 3. Ödevinizin taslağını hazırlayın.
 4. İntihalden uzak durun.
 5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
 6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın.

Proje Hazırlama dersinde neler yapılır?

Dersin işlenişinde; proje tabanlı öğrenme, gösteri, gösterip yapma, örnek olay, tartışma, problem çözme, yaparak-yaşayarak öğrenme, grup çalışmaları, işbirlikli öğrenme, beyin fır- tınası, bilgisayar destekli öğrenme, gezi-gözlem gibi yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

Lise projesi kaç sayfa olmalı?

2.2.4 Proje çalışması http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri- arastirma-projeleri-yarismasi adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır.

Lisede performans ödevi vermek zorunlu mu?

Her öğrencini bir eğitim öğreitm yılında en az bir dersten mutlaka Proje Çalışması ( Proje Ödevi) alması gerekmektedir. MEB Burada yönetmelikte en alt sınırı belirtmesine rağmen üst sınır koymamıştır.

Bir proje dosyası nasıl hazırlanır?

Proje Dosyası Nasıl Olmalı

 1. Projenin Adı
 2. Projenin Konusu.
 3. Projenin Amacı
 4. Kullanılan Araç ve Gereçler.
 5. Uygulama.
 6. Verilerin düzenlenmesi.
 7. Sonuç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector