Destek Eğitim Odasında Hangi Dersler Verilir?

Örneğin: 2 saat Türkçe, 2 saat Matematik, 2 saat Fen Bilgisi, 2 saat Sosyal Bilgiler derslerinden Destek Eğitim Odasında eğitim görmesi gereken bir öğrencinin, Türkçe Dersinden alınarak Matematik, Matematik dersinden alınarak Fen Bilgisi, Fen Bilgisi dersinden alınarak Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler dersinden alınarak Türkçe dersinden eğitim öğretim verilebilir.

Destek eğitim odasında öncelik hangi öğretmenin?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim öğretmenleri ya da diğer okul ve ku- rumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek eğitim odasında hangi dersler kaç saat verilir?

Sınıf öğretmenleri maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler. Sınıf öğretmenlerine haftalık 30 saat olan ders görevlerinin yanında haftada 8 saat daha Destek Eğitim Odasında ders verilebilir.

Destek eğitim odasında günde kaç saat ders verilir?

Özel eğitim öğretmeni 30 saate ek 8 saat destek eğitim odasında görev alabilir. Bu kapsamda normal müfredat kapsamında girdiği dersler de dâhil olmak üzere toplam da 38 saat ders görevi alabilir.

Destek eğitim odasında neler yapılır?

Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Destek eğitim odasında kimlere ders verilir?

Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.

Destek eğitim odasında okul öncesi öğretmeni görev alabilir mi?

ğ) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez.’ Daha önceki yönetmeliğe ve görüş yazılarına göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasına görev alamıyor iken şu an yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre okul öncesi öğretmenleri destek eğitim odasında görev almaktadırlar.

See also:  Гјniversite ek tercih ne zaman 2019?

Destek eğitim Günde kaç saat verilebilir?

Öğrenci haftalık toplam ders saatinin en fazla %40’ını destek eğitim odasında alabilir. Sınıf Öğretmeni, sınıf öğretmenliğinin dışında en fazla 8 saat bireysel yada grup halinde destek eğitim verebilir. Destek eğitimin birebir verilmesi esastır.

Destek eğitim 40 saate dahil mi?

Ancak Genel Bilgi ve Meslek Dersleri öğretmenlerinin müfredat kapsamında okuttukları dersler, destekleme ve yetiştirme kursları, destek odası ve evde eğitim kapsamında aldıkları görev toplam 40 saati geçmeyecektir. Yaz döneminde açılan kurslarda ise haftalık toplam 30 saate kadar ders verilebilmektedir.

Destek eğitim Odası 40 saate dahil mi?

Öğrencinin Destek Eğitim Odasında alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. İlkokul öğrencileri için bu süre haftada 12 saate denk gelmektedir. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.

1 saat ders ücreti ne kadar?

Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak. Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak. İşte 2022 yılı (kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğretmen) ek ders güncel ücretleri; (Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL.

Evde eğitim ek ders kaç saat?

Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

Destek eğitim Odası ek ders ücreti ne kadar?

2021 Yılı Ocak Ayı Kadrolu Öğretmen Net Ek Ders Saat Ücreti (%15 Vergi Dilimli Hesaplama)

KADROLU ÖĞRTEMEN EK DERS ÜCRET TİPİ NET EK DERS SAAT ÜCRETİ
Özel Eğitim (% 25 Fazla Ek Ders Ücreti) 24,44 TL
Destek Eğitim Odası (% 25 Fazla Ek Ders) 24,44 TL
Gece / Hafta Sonu Ek Ders 20,95 TL
Takviye Kursu Gündüz 39,11 TL
See also:  universite tercih son gun ne zaman?

Destek özel eğitim hizmetleri nelerdir?

4 Destek eğitim hizmetleri; özel gereksinimi ve/veya engeli olan öğrencilerin tıbbî ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmasıdır.

Destek eğitim odasında kaç öğrenci olabilir?

Sanırız il/ilçe mili eğitim müdürlüğü yetkilileri; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ‘Destek eğitim odası’ başlıklı 25. maddesi (ç) bendindeki hükümlere göre 3 öğrenci ile açılan destek eğim odalarına izin veriyorum demektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector