Antalya Elektrik Faturası Ne Zaman Gelir?

Antalya elektrik faturası ne zaman gelir? Elektrik faturanız, 25 ila 35 gün arasında oluşturulur ve size ulaştırılır. Size ulaşan faturaların son ödeme tarihleri de, fatura kesilme tarihinin 10 gün sonrası olarak belirlenir ve faturanıza da bu şekilde yansıtılır.
Elektrik faturanız, 25 ila 35 gün arasında oluşturulur ve size ulaştırılır. Size ulaşan faturaların son ödeme tarihleri de, fatura kesilme tarihinin 10 gün sonrası olarak belirlenir ve faturanıza da bu şekilde yansıtılır.

Elektrik kaç günde okunur?

EPDK, elektrik sayaçlarının 25 ila 35 günü kapsayacak süreçte okunmasını kararlaştırdı. Elektrik sayaçlarının 25 ila 35 günü kapsayacak süreçte periyodik olarak okunarak, daha kısa veya uzun sürede fatura kesilmesinden kaynaklanan tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi kararlaştırıldı.

Elektrik faturası ne zaman kesilir?

2. Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan ne kadar süre sonra elektrik kesilir? Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmezse tüketicinin elektriği kesilir. Tüketicinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim tüketiciye tebliğ edilmiş sayılır.

Elektrik faturası kac gun gecikebilir?

Elektrik faturasının son ödeme tarihinde ödeme yapılmazsa tüketiciye ikinci bir bildirim yapılır ve bu bildirimi takip eden 5 gün içinde elektrik faturası ödenmezse elektrik kesilir.

Elektrik faturası ilk okuma tarihi nedir?

Okuma(Gün) Kısmı: Geçen ay sayacınızı 09.01.2021 de okumuştuk. Bu Faturayı keserken de sayacınızı 04.02.2021 tarihinde okuduk. İki okuma arasında geçen süre 27 gün. ‘Tek zaman Endeks’ kısmında bir üst satırda belirtilen iki sayaç okuma tarihi arasında tükettiğim elektrik miktarının kWh cinsinden değeridir.

Elektrik faturası kaç günlük olmalı?

Elektrik faturanız, 25 ila 35 gün arasında oluşturulur ve size ulaştırılır. Size ulaşan faturaların son ödeme tarihleri de, fatura kesilme tarihinin 10 gün sonrası olarak belirlenir ve faturanıza da bu şekilde yansıtılır.

See also:  Izmir De Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Elektrik faturası en fazla kaç günlük olur?

3- TÜKETİM ARALIĞINA BAKILMALI: Elektrik dağıtım şirketleri, EPDK’nın mevzuatı gereğince 25 günden az, 35 günden fazla süreyi kapsayacak biçimde abonelere fatura çıkartamaz. Abonenin, önceki aylarla tüketimlerini karşılaştırırken, faturanın kesildiği dönem aralıklarını da dikkate alması gerekiyor.

Elektrik faturası 2 ay ödenmezse ne olur?

Faturamı ödemediğimde elektriğim ne zaman kesilir? Serbest olmayan tüketicilerin ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketicilerin borçlarının zamanında ödenmemesi halinde tüketiciye yazılı olarak 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunulur.

2 faturada elektrik kesilir mi?

Uyarıdan sonra ikinci dönem fatura dönemi geldiğinde ikinci dönem faturanın üzerindeki son ödeme tarih de ihlal edildiğinde elektrik kurumu tüketicileri ikinci ve son kez uyararak son uyarıdan sonraki 5 iş günü içerisinde toplam her iki faturanın ödenmemesi durumunda enerjinin kesileceğini bildirir.

Elektrik enerjisi hangi durumlarda kesilir?

-Kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, -Tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile; Ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Elektrik faturası zamanında ödenmezse ne olur?

Elektrik abonesi olan mesken ve işyeri sahibi veya kiracılarının her ay adına kesilen elektrik faturasını zamanında ödemesi gerekiyor. Ödemenin yapılmaması veya ödemede gecikme yaşanması halinde abonenin elektriği kesilebiliyor.

Faturanın son ödeme tarihi geçerse ne olur?

Faturanızın son ödeme tarihi geçtiği halde ödenmemesi durumunda hizmetin sunumu giden aramalara kapatılarak kısıtlanabilir ya da gelen ve giden aramalara tamamen kapatılarak durdurulabilir. Kısıtlama/durdurma işleminden önce aboneye bilgilendirme yapılmaktadır.

Su faturası 1 ay ödenmezse ne olur?

İki dönem su fatura bedelini belirtilen tarihlerde ödemeyen abonelerin suyu kesilir ayrıca açma kesme ücreti tahsil edilir.

See also:  Bursa Ne Demek?

Faturalardaki ilk okuma son okuma nedir?

OKUMA BİLGİSİ

Faturalamaya esas tüketimin ilk okuma tarihindeki değeridir. Faturalamaya esas tüketimin son okuma tarihindeki değeridir. Tüketim hesabı için ilk ve son endeks arasındaki farkın çarpıldığı katsayıdır.

Faturada ilk endeks nedir?

Elektrik sayaçlarındaki ilk endeks, fatura kesilen son tarihe kadarki elektrik tüketim miktarını, son endeks ise mevcut elektrik tüketim miktarını ifade eder. İlk endeks ile son endeks arasındaki fark, fatura kesilen son tarihten itibaren tüketilen elektriği gösterir.

Elektrik faturasında cari yıl ne demek?

Elektrik faturanızdaki yıllık tüketim değeri, faturanızın son okuma tarihinden önceki 12 aylık tüketiminizin toplamıdır. Bu değer kilovat saat (kWH) cinsinden ifade edilir. Elektrik faturasındaki bu bilgi son 12 ayda ne kadar elektrik enerjisi harcadığınızı görmenize yarar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector