Profesyonel Yaşamda Duygusal Zeka Yönetimi ve Liderlik

Detaylı Bilgi İçin;

EĞİTİM İÇERİĞİ

Duygusal Zekanın Biyolojik Dinamikleri

EQ-IQ İlişkisi, Beynin çalışma sistemi, sağ ve sol beyin fonksiyonları

Uygulama: Sağ ve Sol beyin testi

Uygulama: Sağ ve sol beyin gelişimi fiziksel egzersizler

Duygular ve Yaratıcı Alan: Beyin haritalama

Duygusal ve sosyal beceriler neden önemlidir?

Duygusal Zeka Göstergeleri

Duygu Yönetim Süreci: Duygusal okuryazarlık, duyguları ifade edebilmek ve duygu kontrolü

Uygulama: Duygusal Becerilerimizin Analizi ve Duygusal Zeka Testi

Benlik Bilinci ve Özgüven Gelişimi

Empatiyi Geliştirmek

Politik Bilinç

Öfke Yönetimi

Yapıcı Hoşnutsuzluk

Uygulama: Örnek Olay Çözümlemeleri ve duygularla ilgili diyalog testleri

Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri

Sözsüz iletişim ve duygular: evrensel yüz ifade biçimleri ve kodları

Sözlü iletişim ve duygular: ses tonu, konuşma

biçimleri ve algılanan duygu sinyalleri

İlişki Yönetiminde Duygusal Zeka göstergeleri: tatmin edici- güvene dayalı ilişki ağları oluşturma ve yönetme

Yetki olmadan etki ve izlenim yönetimi

Müzakere Becerileri ve İlişkilerde Hayır Diyebilme Sanatı

Uygulama: Film Analizleri

Kariyer Yaşamımızda Duygusal Zekayı Yönetmek

Başarıyı olumlu ve olumsuz yönde etkileyen duygular

Özgün potansiyel ve amaç belirleme-Adanmışlık

Duygusal emek ve iş rollerimiz

Çalışma Yaşamında Duygusal Saldırı: Mobbing-Yıldırma ve Mücadele Yöntemleri: Yaşanmış Örnekler ve Çözüm önerileri

Liderlikte Duygusal Zeka

Liderliğin Nöroanotomisi

Yeni Liderlik Repertuvarı

Karizma ve Tranformasyonel Liderlik

Etkili Liderlikte Duygusal Zeka Yetkinlikleri

Uygulama: Liderlikte EQ Testi (Salovey-Mayer-Caruso Ölçeği)

Takımların Duygusal Gerçekliği

Takımlarda Yaratıcılık ve Duyguların Yönetimi

Uygulama: takım oyunları ve yaratıcı

EĞİTİM ÜCRETİ

360 TL.

EĞİTİM TARİHİ:

10-11 Ocak  2019 Perşembe-Cuma

EĞİTİM SÜRESİ

Saat:10.00-16.30

14 saat

EĞİTMEN

Prof.Dr.Gaye Özdemir Erel

EĞİTİM YERİ

Ege Üniversitesi AKM EGESEM Seminer Salonu

Not: Eğitim Sonunda ” EGESEM Katılım Belgesi” verilir.

Adblock
detector