Girişimcilik 101 – İş Modellemesi

ĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: Girişimcilik 101 – İş Modellemesi

Amacı:  

İş modeli bir fikrin değer yaratma ve iş planına dönüşme yolculuğundaki tüm boyutlarını içeren, bu boyutların birbirleri ile uyum içinde işlemesini sağlayan bir sistemdir. Girişimcilere öngörülerini erken test etme, iş planı hayata geçirilirken takip edilen yanlış yolları erken terk etme fırsatı sunan bütüncül ve güncellenebilir bir hareket alanı sunar. Doğru kurgulanmış bir iş modeli, iş planının hayata geçirilebilmesinde kritik öneme sahiptir.

 

İş modellemesi, iş planı geliştirme sürecinde iş planı öğelerinin uygulamalı ve sürekli olarak geliştirilebilmesini sağlayan bir iş planı geliştirme aracıdır. Bu modülün ana amacı iş planı kavramını ve iş planının ana öğelerini, iş modelleme teknikleri (yalın girişim ve müşteri geliştirme) ve metodolojisine göre anlatabilmektir.

Bu modülkapsamında beklenen çıktılar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

•            Girişimci adayının öncelikle iş modeli kavramının önemini anlaması beklenmektedir. İş modelinin bir arayış olduğunu, sürekli test edilen ve güncellenebilen bir yapıda oluşturulması gerektiğini algılaması istenir. Modül sonunda girişimci adayı kendi iş planını kurgularken yap – ölç – öğren alışkanlığı kazanır.

•             Girişimci adayı modül sonunda iş planını oluşturan öğelerin tamamını teorik olarak kavramış olur.

•             Modül kapsamında öğrenilen iş modellemesinde oluşturulan hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir. Girişimci iş planına konu ettiği hipotezlerini müşterilerle birebir ilişki kurarak test etme alışkanlığı kazanır.

•             Kullanılacak olan iş modeli kanvası aracı ile ilgili hedeflenen öğrenme çıktısı ise ders sonunda girişimcilerin “Kanvas İş Modeli”ni müşteri görüşmeleri ile doldurabilmeleri ve süreç içerisinde iş planlarının nasıl şekillendiğini yazılı veya sözlü yalın bir şekilde ifade edebilmeleridir.

 

Konu Başlıkları:

Bu modül kapsamında girişimciliğin temelleri ve iş planına giriş çerçeveleri altında aşağıdaki içerik katılımcılarla paylaşılacaktır:

Girişimcilik 101 – İş Modellemesi (16 Saat):

  1. İş Modeli Tuvali/Kanvası  (4 saat)

Bu modül kapsamında araç olarak “İş Modeli Tuvali” kullanılacaktır. Tuval 9 bloktan oluşur ve bu bloklar iş planının tüm öğelerini kapsar:

•             Değer önerisi

•             Müşteri segmentleri; iş fikrinin hedef kitlesi

•             Kanallar; müşterilere erişim kanalları

•             Müşteri ilişkileri; müşterilerle olan ilişkiyi düzenleyen planlar

•             Gelir modeli; gelir boyutuyla finansal plan

•             Kilit etkinlikler; iş fikrinin uygulamaya geçirilmesindeki üretim ve uygulama planı

•             Kilit ortaklar; uygulama planında ortaklık kurulması gereken yapılar

•             Kilit kaynaklar; uygulama ve üretim planında ihtiyaç duyulan tüm kaynaklar

•             Maliyetler; gider boyutuyla finansal plan

 

İş Modeli Tuvalinin teorik boyutları katılımcılarla paylaşılarak iş planı kavramının öğelerinin teorik öğrenmesi gerçekleştirilecektir. Ardından uygulamalı olarak müşteri görüşmeleri ile metodoloji pekiştirilecektir.

2 – Tuvalin Girişimcinin İş Fikrine Göre Hazırlanması (6 saat)

Teorik uygulamaların ardından her iş fikri sahibi kendi iş fikrine göre tuvali hazırlayacaktır. Bu süreçte girişimcilerle sınıf içerisinde uygulamalı örnekler yapılacak ve gerekli noktalarda birebir çalışma gerçekleştirilecektir.

3 – Tuvalin Her Bir Bloğunun Test Edilmesi (6 saat)

Uygulama: Müşteri görüşmesi + Sınıf içi sunum

Tuvalin her bir bloğunda girişimcinin iş fikrine göre hazırladığı hipotezler sahada test edilecektir. Girişimciler iş planı öğesi niteliğindeki bu bloklarla alakalı pazardan doğrudan bilgi alacak, müşteri görüşmelerini deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Müşteri deneyimlerinden alınan bu bilgiler sınıf içerisinde belirli bir format ile birlikte girişimciler tarafından sunulacaktır. Eğitmen ve diğer girişimcilerden alınacak geri bildirimlerle iş planı ve iş modeline ilişkin karşılıklı öğrenme gerçekleşecektir. Bu yöntemle modülün genel kurgusu atölye şekline dönüşecektir.

Hedef Kitlesi: Üniversite öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyeleri

Eğitim Süresi: 16 saat/3 Gün

16 Eylül 2020 – Çarşamba / 13:00-17:00: İş Modellemesi
21 Eylül 2020 – Pazartesi / 13:00-17:00: İş Modellemesi
23 Eylül 2020 – Çarşamba / 13:00-18:00: İş Modellemesi

Eğitim Tarihi:  16 Eylül 2020

 

ÜCRETSİZDİR

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası”  verilir.”

Adblock
detector