Girişimcilik 101 – Etkili Sunum

ĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: Girişimcilik 101 – Etkili Sunum

Amacı:  

Bu eğitim modülünün amacı;

 • Etkili sunumun neden önemli olduğunun anlaşılması
 • Farklı amaç ve dinleyiciler için farklı sunumlar oluşturma
 • Hikayeleştirmenin bir sunum tekniği olarak öneminin anlaşılmasıdır.

 

Modül sonunda ortaya çıkması öngörülen öğrenme çıktıları;

 • Etkili asansör konuşması yapabilme yeteneğinin kazanımı
 • Etkili görsel sunum yapabilmek
 • Yeni nesil sunum araçlarını kullanabilmek
 • Görsel sunumlarda kullanılan araçların efektif kullanımını sağlamak
 • Yatırımcıya özel sunum hazırlayabilme yeteneğinin kazanılması
 • Müşteriye özel sunum hazırlayabilme yeteneğinin kazanılması

 

Konu Başlıkları:

 

Bu modül kapsamında girişimcilik çerçevesi altında aşağıdaki içerik katılımcılarla paylaşılacaktır:

Girişimcilik 101 – Etkili Sunum (16 Saat):

 • Etkili sunumun temelleri: (2 Saat)

Etkili sunumun neden önemli olduğunun anlaşılması

 • Sunum Çeşitleri: (6 saat)

Farklı amaç ve dinleyiciler için farklı sunumlar oluşturma

 • Sunumda Hikayeleştirme Tekniği: (4 saat)

Hikayeleştirmenin bir sunum tekniği olarak öneminin aktarılması ve uygulamalı çalışma

 • Asansör Konuşması Tekniği ve Uygulaması: (4 saat)

 

Modül kapsamında; tartışma, video, sunum egzersizleri, örnek analizi ve katılımcı sunumlarının teori ve uygulama saatlerinin içine yedirilmesinden oluşacaktır. Teorik modül saatlerinde iletişim, etkili sunum, öğrenme, algılama gibi ana kavramların üzerinden geçilecektir. Uygulama modül saatlerinde ise görsel ve sözel sunum üzerine yoğunlaşılacaktır. Görsel sunum tekniklerinde modern sunum araçları, kullanılan teknikler incelenecek, tartışılacak ve örnek incelemeler yapılacaktır.

 

Özellikle yatırımcı, müşteri ve iş planı görsel sunumlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, kullanılan araçlar, sıkça yapılan hatalar, özel içerik oluşturma üzerinde durulacaktır. Sözel sunum tekniklerinde asansör konuşmasına ilişkin yeteneklerin geliştirilmesine yönelik kavramsal ve pratik altyapı oluşturulacaktır.

Hedef Kitlesi: Üniversite öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyeleri

Eğitim Süresi: 16 saat/3 Gün

05 EKİM 2020 – Pazartesi / 13:00-17:30: Etkili Sunum
06 EKİM 2020 – Salı / 13:00-17:30: Etkili Sunum
07 EKİM 2020 – Çarşamba / 09:00-13:00: Etkili Sunum

Eğitim Tarihi:  05 Ekim 2020

 

ÜCRETSİZDİR

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası”  verilir.”

Adblock
detector