Özel Eğitim Öğretmeni Hangi Okullarda Idareci Olabilir?

MEB’e göre kimler hangi kurumlara yönetici olabilirler? – Türkçe, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Ortaokullara yönetici olabilecekler. Liselere yönetici olamayacaklar. Yani öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak hükmü uygulanacak.

Özel eğitim öğretmeni idareci olabilir mi?

Dolayısıyla Özel eğitim okul türlerine yönetici olarak hem özel eğitim öğretmenleri hem de bu okullarına haftalık ders çizelgesinde yer alan alanların alan öğretmenleri atanabilir.

Okul öncesi öğretmeni idareci olabilir mi?

Dolayısıyla Okul öncesi öğretmeninin okul öncesi sınıf olmayan bir ortaokula atanma durumu ve aylık karşılığı ders okutma durumu yok iken, yönetici olarak atanabilmesine imkan bulunmamaktadır.

Özel eğitim öğretmeni müdür yardımcısı olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar” başlıklı 29. maddesi 4. fıkrasındaki; “özel eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri Özel Eğitim alan öğretmenleri arasından; görevlendirme yapılabilir.” denilmektedir.

Müdür Yardımcısı kimler olabilir?

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Halk eğitim Merkezlerine kimler yönetici olabilir?

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak. b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak. c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Görevlendirilen müdür yardımcısı kaç saat ek ders alır?

Görevlendirme onayında 16. Madde yazarsa hangi kurum veya kadroya görevlendirilirseniz görevlendirilin 18 saat ek ders alırsınız.

Okul Müdürü Müdür Yardımcılığına başvurabilir mi?

Evet başvurabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Müdürlük yapmış olmak yeterli. MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir: a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

See also:  Izmir Kent Kart Ne Kadar?

Okul müdür yardımcısı kaç saat derse girer?

Karar’ın ‘Aylık karşılığı ders görevi’ başlıklı 5. maddesindeki; ‘(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.

Müdür yardımcılığı sınavına kimler katılabilir?

EKYS Sınavına Başvuru Koşulları

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olmak.
 • Eğitim Yönetimi Sentfikası’na sahip olmak.
 • EKYS sınavında başarılı olmak.
 • Görevlendirileceği eğitim kurumuyla aynı türden olan eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.
 • Müdür yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

  Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

  Kimler özel okul müdürü olabilir?

  Özel okullarda; resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak veya öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp en az iki yıl asıl görevli uzman öğretici olarak görev yapmış olmak. Bu madde hemen hemen herkesin bildiği en az iki yıl çalışma şartını kapsamaktadır.

  Müdür yardımcısı olmak için kaç puan almak gerekir?

  SORU 2-)Kimler Müdür Yardımcılığı’na başvurabilir? CEVAP: Merkezi sistemle yapılan yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başvurabilir.(Müdür Yardımcıları için sözlü sınav yapılmayacaktır.)

  Müdür yardımcısına ne denir?

  Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavini. Deputy manager.

  Okul müdür Yardımcısı nöbet tutar mı?

  (3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Adblock
  detector