Okul Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Okul müdürü olarak görev yapan personele ödenen maaşlar derece ve hizmet yılına göre değişmekte olup 2021 yılı itibari ile en az maaşlar 3 bin 430 TL, ortalama olarak 5 bin 815 TL ve en yüksek ise 8 bin 200 TL olarak yer almıştır. Maaşlar görev yapılan bölgeye, ile ve ilçeye göre de değişebilmektedir.
Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Okul Müdürü 4.270 16.530
Eğitim Müdür Yardımcısı 7.630 13.740

Okul müdürü ne kadar maaş alır 2021?

Okul Müdürü maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Okul Müdürü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

Okul müdür yardımcısı maaşı ne kadar?

Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 9939 _TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 15625 _TL’dir.

Okul müdürü nasıl olunur?

Oysa Yönetmeliğin, 17.maddesinde, “ İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.” hükmü açıkça, okul-kurum müdürlerinin atamasının, şu anda da valilikler tarafından yapıldığını gösteriyor.

Okul müdürü ne iş yapar?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul idarecileri kaç saat ek ders alır?

Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık.

Okul müdürlerinin görev süreleri kaç yıl?

MADDE 32 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir. (2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

See also:  Bordo Bereli Olmak Için Hangi Okul?

Müdür yardımcıları maaş karşılığı kaç saat derse girer?

Karar’ın ‘Aylık karşılığı ders görevi’ başlıklı 5. maddesindeki; ‘(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.

Okulda müdür yardımcısı olmak için ne yapmak gerekir?

Okul Müdür Başyardımcısı ve Okul Müdür Yardımcısı Olma Şartları 2021

  1. a) Yükseköğretim mezunu olmak.
  2. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
  3. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
  4. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

Okulda müdür yardımcısına ne denir?

MADDE 40 – (1) Müdür başyardımcısı, müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder ve müdürden sonra okulun yönetiminde birinci derecede sorumludur. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.’

Türkiyede okul müdürü nasıl olunur?

Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

Okul müdürü kaç puanla atanır?

Seçme sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonuçları,sonuçların ilanından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Sınav sonrasında ilgili valiliklerle boş müdür yardımcılığı kadroları ilan edilecektir.

Müdürleri kim atar?

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır.

Okul baskaninin görevleri nelerdir?

SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

See also:  Özel Eğitim Uzmanı Nasıl Olunur?

Eğitim kalitesini artırmaya çalışır. Öğrenci sorunlarını tespit eder. İyileştirme takımları kurar, katılımcı çözümler üretir ve uygulanmasını sağlayıcı çalışmalar yapar. Kulüplerin etkinliklerinin yapılmasına yardımcı olur, koordine eder.

Okulun yazışmalarını kim yapar?

Öğrenci İşleri Birimi

Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.

Okulda çalışan hizmetlinin görevleri nelerdir?

a) Okulun ve okulda bulunan eşyaların temizliğini yapar. b) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir. c) Mutfak işlerinde aşçıya yardımcı olur. c) Yemek masalarını hazırlar ve toplar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector