Okul Disiplin Kurulu Nasıl Çalışır?

Madde 24-Okul disiplin kurulu,okulun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır. doktoru ve okul aile birliği başkanı da bulunur. Okul Disiplin Kurulu; a)Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırma yollarını arar.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu ne iş yapar?

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.

Disiplin kurulu kaç kişiden oluşur?

Madde 5- Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Işçi disiplin kurulu nasıl çalışır?

Disiplin kurulu, yasa, toplu iş sözleşmesi ya da mevzuatta öngörülen cezaların uygulanmasında yetkili organ olarak kabul edilmektedir. Toplu iş sözleşmeleri ile iş sözleşmesinin feshinin sınırlandırılması veya işverenin yasadan doğan bazı haklarını kısıtlayıcı düzenlemelerin getirilmesi mümkündür.

Disiplin Kurulunu kim toplar?

Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeni ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir. MADDE 40 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır.

Disiplin Kurulu ne demek?

spor yargısı içinde, tff bünyesinde yer alan ilk derece hukuk kurulu olan ”disiplin kurulu”, klupler ve kişiler tarafından işlenen her türlü disipin ihlallerini ve sportmenlik dışı davranışları futbol disiplin talimatı çerçevesinde incelemek ve karara bağlamakla yetkili ve görevli kuruldur.

Öğrenci Üst disiplin Kurulu nedir?

a) Üst disiplin kurulu ilçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen kararları inceler ve karara bağlar. b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.

See also:  1 Sinif Okul Kayitlari Ne Zaman?

Disiplin Kurulu kimlerden olusur?

MADDE 10- (1) İl disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen il hukuk işleri müdürü veya il idare kurulu müdürü ile üç il idare şube başkanı ve varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

Dernek disiplin Kurulu kaç kişiden oluşur?

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE YETKİLERİ

Madde 4 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin kurulu nasıl oluşur?

Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır. Disiplin cezaları Yargı denetimine tabidir.

İşçiye savunma için kaç gün verilmeli?

MADDE 10 – (1) Hakkında disiplin işlemi başlatılan işçiden konuyla ilgili yazılı savunması alınır. Savunma için işçiye en az 7 gün süre verilir. Bu süre içinde savunma sunmayan işçi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kaç uyarıdan sonra işten çıkarılır?

ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARMAK İÇİN KAÇ TUTANAK GEREKLİDİR? İş Kanunu’na göre, işçi hakkında tutulan tutanağın sayısı ile ilgili bir sınır yoktur. Kanunun bu konuda bir sınır belirlememiştir. Aynı şekilde bu konuda konulacak sınır ile ilgili bir Yargıtay kararı da bulunmamaktadır.

İşçiye uyarı verme süreci nasıl olmalıdır?

Uyarı formu personelin savunmasına karşılık olarak yazılır. Bu nedenle personelin yazılı savunmasında olayla ilgili gerekçeleri çok önemlidir. Uyarı formu bu gerekçeler dikkate alınarak adil bir şekilde hazırlanmalıdır. Uyarı formu da personele imza karşılığında teslim edilir.

Disiplin Kuruluna kim başkanlık eder?

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz.

See also:  Antalya Kitap Fuarı 2021 Ne Zaman?

Disiplin Kurulu başkanı kim olur?

c) TBMM Grup Disiplin Kurulu: TBMM Grubunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki yedi gün içinde en çok oyu alan üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ve bir yazman seçerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector