Okul Aile Birliği Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Okul aile birliği yönetmeliğine göre okul aile birliği toplantısı en geç sene başında ekim ayının sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Yeni açılan okullarda ise okul açılmasından en geç 2 ay içinde okul aile birliği genel kurul toplantısı yapılır.
MADDE 9 – (1) Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

Okul aile Birliği toplantısında ne yapılır?

1- Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış. 2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 3- Okul-Aile Birliği Başkanının açış konuşması. 5- Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.

Öğretmenler okul aile Birliği toplantısına katılmak zorunda mı?

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan okul aile birliği ve veli toplantılarına öğretmenlerin ve personelin katılmaya zorlanamaz.

Okul aile Birliği kaç kişiyle toplanır?

(3) Eğitim ve öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımı ile ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantılar gerektiğinde okulun eğitim ve öğretime açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir. (4) Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder.

Okul aile Birliği toplantisi nedir?

Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir. Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar. Okul Aile Birliği, belirlenmiş sosyal sorumluluk projelerinde okul adına aktif görev alır. Toplantılarda alınan kararlar, çoğunluğun katılımı ile imza altına alınır.

Okul aile Birliği hesabından kimler para çekebilir?

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN HESAPTAKİ PARASINI KİMLER ÇEKEBİLİR? Birliğin gelirleri bankada açılan hesapta bulunur. Bankadaki birlik hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir.

See also:  Adana Portakal Cicegi Festivali Nerede?

Okul aile birliği para toplayabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir okulda kayıt parası diye ücret ödenmesine gerek yoktur, kayıt parası diye bir uygulaması yoktur, zaten okulların para toplama yetkisi de yoktur.

Okul aile Birliği kaç yıl görev yapar?

Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Okul aile birliğinin tüzel kişiliği var mı?

Okul aile birlikleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullar bünyesinde kurulan birlikler olup tüzel kişilikleri yoktur.

Okul kantinini okul aile Birliği işletebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre ise: Bu gaye ile bağış kabul edebileceği gibi okul bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon vb. yerleri başkalarına işlettirebilir ya da kendisi işletebilir.

Okul aile Birliğinden nasıl çıkılır?

Üyeliğin Sona Ermesi; Velilerin Okul Aile Birliği üyeliği, velisi bulundukları öğrencinin okul ile olan ilişiğinin kesilmesi, (mezuniyet, nakil, vb.) ile sonlanır. İdareci ve öğretmenlerin Okul Aile Birliği üyeliği, okul ile olan görev bağının sona ermesi neticesinde sonlanır.

Okul aile birliği defteri nasıl tutulur?

Okul aile birliğinin bütün gelirleri ve giderleri bu deftere işlenir. Genel kurul öncesi defterin gelir ve gider toplamları alınır. Gelirlerin tamamı o dönem içinde harcanmışsa gelir gider farkı sıfır olmalıdır. Eğer gelir giderden çok ise aradaki fark bankada hesap mevcudunu vermelidir.

Okul aile Birliği nasıl para kazanır?

(Okul Aile Birliği için en önemli gelir getirici faaliyet, kantin ve bunun gibi yerlerin kiraya verilerek gelir elde edilmesidir. Okul Aile Birliği bizzat kantini işletebileceği gibi üçüncü şahıslara işletilmek üzere kiraya verebilir, bu sayede kira geliri elde edebilir.)

See also:  30 Gramlık Adana Burması Ne Kadar?

Okul aile Birliği Toplantısı neden yapılır?

Okul aile birliğini en temel amacı aile, veli ve öğretmenler arasında iletişimi sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için okul aile birliği üyeleri çeşitli dönemlerde toplantılar yapmaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector