Milli Eğitim Müfettişi Nasıl Olunur?

Sınava fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik yapmış bakanlık mensupları katılabilecek.

Milli Eğitim müfettişleri ne kadar maaş alıyor?

Aynı işi yapan Müfettişler farklı özlük ve parasal haklardan yararlanmak durumunda kalacaktır. Şuan itibariyle İl Eğitim Denetmenliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 3800 TL maaş alırken Milli Eğitim Denetçiliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 6000 TL maaş almaktadır.

MEB maarif müfettişi ne iş yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini denetlemeden sorumlu olan maarif müfettişleri, aynı zamanda bu kurumlarda valilikler veya Milli Eğitim Bakanlığı adına, inceleme ve soruşturma gibi diğer görevleri de yerine getirmektedirler.

Müfettiş olmak için hangi bölüm okunmalı?

Nasıl Banka Müfettişi Olunur? Banka müfettişi olmak için üniversitelerin, dört yıllık eğitim veren Bankacılık, Matematik, Maliye, İşletme, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Müfettiş yardımcıları ne kadar maaş alıyor?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Kıdemli Müfettiş 13.430 18.720
Müfettiş 8.550 15.270
Müfettiş Yardımcısı 6.870 10.460

Müfettiş ne kadar maaş alır?

Her ne kadar zor bir süreçle ulaşılıyor olsa da maaşlarının yüksek olmasıyla bilinir. 2020 yılı itibariyle ortalama müfettiş yardımcısı maaşı 6.500 lira ile 7.500 lira arasındadır. 2020 yılında müfettiş maaşları ise ortalama olarak 7.300 lira ile 10.500 lira arasında değişir.

Maarif Müfettişleri Koordinatörü ne iş yapar?

Başkanlığın ve İl Eğitim Müfettişlerinin Taşınır Mal işlemlerini ilgili bölüme bildirmek, Temel Eğitim çağındaki çocukların eğitim kurumlarına devamı ile ilgili olarak İl Maarif Müfettişleri ve Yardımcılarınca yapılan iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.

See also:  Özel Eğitim Öğretmeni Hangi Okullarda Idareci Olabilir?

Müfettişlik sınavı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı müfettiş alımı ilanında ‘T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 (Kırk) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. ‘ denildi.

MEB Teftiş Kurulu ne iş yapar?

h) Gerektiğinde bizzat denetim, rehberlik, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapmak, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını mahallinde denetlemek, ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müfettişlik kaç puan?

Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

Vergi müfettişi ne kadar maaş alıyor?

Ortalama Maaşı net asgari ücretin %259.04 üzerinde.

Mülkiye Müfettişi Nasıl Olunur?

yani okulu bitireceksiniz, kpss’den yüksek bir puan alacaksınız, kaymakamlık sınavını kazanacaksınız, o hayvan gibi mülakatlardan geçeceksiniz, 3 yıl stajyer kaymakam olarak görev yapıp, kaymakam olarak atanacaksınız, en nihayetinde 6 yıl görevi icra ettikten sonra mülkiye müfettişliği sınavına girmeye hak

Müfettiş yardımcısı ne iş yapar?

Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

Türkiyede kaç tane vergi müfettişi var?

2,8 milyon mükellefe 8 bin müfettiş

Buna karşılık vergi denetiminde görevli baş müfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı sayısı sadece 8 bin 252. Bu sayının 218’ini vergi başmüfettişleri, 2 bin 810’unu vergi müfettişleri, 5 bin 224’ünü de vergi müfettiş yardımcıları oluşturuyor.

Kaymakam maaşı ne kadar?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Kaymakam 19.000 23.520

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.