Evde Eğitim Nasıl Oluyor?

Evde Eğitim Hizmeti

  1. Öğrencinin 4 aydan uzun süre okula gidemeyeceğini belirten, hastaneden alınacak sağlık raporu,
  2. Veli tarafından yazılan çocuğun evde eğitim almasını talep eden dilekçe,
  3. Çocuğun okulundan ya da e-okuldan alınabilecek öğrenci belgesi ile başvuru yapılır.

Evde eğitim kararı nasıl verilir?

MADDE 7- (1) Bireyin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına iliĢkin karar, değerlendirme kurul raporu doğrultusunda kurulca alınır ve RAM’a, okula ve veliye yazılı olarak bildirilir. Bireyin hastanede eğitim hizmetinden yararlanmasına yönelik karar ise ilgili hekimin ve velinin onayı doğrultusunda alınır.

Evde eğitim kime verilir?

Evde Eğitim Hizmeti Nedir? Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanama- yacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

Evde eğitim öğrenci kaç saat ders verilir?

Bir ‘evde eğitim öğrencisi 30 saate kadar ders alabilir. Ancak bunu farklı öğretmenlerden almak durumundadır. Bu durumda bir öğretmen öğrencinin 8 saatlik dersine girerken başka bir öğretmen de başka 8 saate kadar dersine girebilecek.

Evde eğitim ek ders ucreti ne kadar?

Sözleşmeli ek ders ücretleri 23,41 lira, Takviye ek ders ücreti 54,57 lira ve özel eğitim ek ders ücreti de 34,09 lira olacak. Bu zamlı ücretler de Şubat ayından itibaren yatırılmaya başlanacak.

Evde eğitim 40 saate dahil mi?

Söz konusu yazıda bu hususlar açıklandıktan sonra 40 saat sınırına bir anlam verilememiştir denilerek durum açıklığa kavuşturulmuştur. Buna iyep,evde eğitim vs dahil değildir. YAni 40 saat aşılabilir ve ücreti ödenir. 30 saat dersi olan branş öğretmeni BEP yapamaz. 21 saati var ise 9 saate kadar BEP yapar.

Bir öğretmen kaç saat evde eğitim verebilir?

Bu çerçevede, evde eğitim hizmetleri kapsamında öğretmen görevlendirmesinde aynı yerleşim yerindeki öğretmenler arasından görevlendirme yapılması ve sınıf öğretmenlerine 8 saate kadar daha ek ders görevi verilerek evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilebilecek.

See also:  Izmir Bozyaka Nasıl Bir Yer?

Hangi durumlarda evde eğitim verilir?

Evde Eğitim Hizmeti Nedir? Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanama- yacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta- okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.

Türkiye’de evde eğitim yasal mı?

Evde eğitim (Homeschooling) uygulaması, zorunlu örgün eğitim çağın-daki çocukların eğitimlerinin bir bölümünün ya da tamamının ailesi ya da aile-sinin tayin ettiği kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Ülkemizde, evde eğitime ilişkin yasal düzenlemeler yoktur.

Evde eğitime gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan görüş yazısına göre zorunlu ek ders kontenjanını dolduran öğretmenlere de 8 saat evde eğitim görevi verilebilecek. İlgili kanun maddesine göre sınıf öğretmenleri, alan öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri evde eğitim verebilir.

30 saat derse olan öğretmen evde eğitim verebilir mi?

Zaten üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenleri haftada 30 saat ders okuttuğundan ve ek ders ücreti ödemelerine ilişkin karar uyarınca haftada 30 saatten fazla ders okutamayacağından evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almalarına da imkan bulunmamaktadır.

Destek eğitim odasında kaç saat ders verilir?

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu plan- lama en fazla 12 ders saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

Evde eğitim Öğretmenleri kaç saat ek ders alır?

Bu öğretmenler mesai saatleri içerisinde evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse ayrı bir ek ders ücreti alamazlar; ancak mesai saatleri dışında evde eğitim hizmetinde görevlendirilirse haftada 8 saate kadar daha ek ders görevi ve ücreti alabilirler.

See also:  Bursa Teleferik Ücretleri Ne Kadar?

Ek ders ücreti ne kadar 2021?

Bu değerlendirmenin ardından, 2021-2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Devlet okullarında çalışan ücretli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 21,46 TL oldu. 2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti Temmuz ayında memurlara yapılan zamla birlikte belli oldu.

2022 usta öğretici ek ders ücreti ne kadar?

2022 Yılının Ocak-Haziran ayları:

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,235445 olarak açıklanmıştır. Buna göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 32,2 ₺, net ek ders ücreti ise 27,13 ₺’dir. %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 25,52 ₺’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Adblock
detector