Etkin Öğrenme Hangi Eğitim Yaklaşımı?

Eğitim Yaklaşımı Etkin Öğrenme beş ana noktadan oluşur: Malzeme; çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme olmalıdır. Kullanma; çocuk nesneleri özgürce kullanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme özgürlüğü verilmelidir.
Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.

Etkin öğrenme anlayışı nedir?

Aktif öğrenme öğrencilerin aktif olarak doğru bilgiyi ve farklı fikirleri edindiği; ders boyunca görev ve aktivitelerin tamamlanması için gerekli becerileri kazanma ya da geliştirme ile ilgilendiği bir süreçtir. Öğrenme sürecinde öğrenciyi içine alan herhangi bir aktivite için aktif öğrenme denilebilir.

High Scope Yaklaşimi nedir?

High/Scope, yirmiden fazla ülkede erken çocukluk dönemine hizmet veren bakım yuvalarında kullanılan, uzun süredir tanınmış eğitimsel bir yaklaşımdır. High/Scope yaklaşımı, özel teçhizat, materyaller ya da çevre istemeyen eğitimsel bir süreç ve felsefedir ve 40 yıllık araştırmalar ve uygulamalar üzerine kurulmuştur.

High Scope Yaklaşımı nasıl uygulanır?

High/Scope programı, Piaget’nin gelişim teorisinden etkilenmiştir. Piaget’ye göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenme” için çeşitli girişimlerde bulunmadır. Bu girişimler, çocuğun çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri daha sonraki girişimlerinde tekrar kullanması sonucunda oluşmaktadır.

Çocuğun yaptıklarını yönetmesi tanımı nedir?

Bireyin hedefe yönelik davranışlarını sürdürmek için uygun olan yöntem ve tutumu geliştirmesi ve gerektiği zaman yardım alması yoluyla kendisini etkili bir şekilde yönetmesi olarak tanımlanmaktadır.

Etkili öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

En çok kullanılan etkili öğrenme teknikleri şunlardır:

 • Kalemle vurgulama tekniği.
 • Anahtar kelime tekniği.
 • Özet çıkarma tekniği.
 • Zihinsel şema tekniği.
 • Pratiğe dökme tekniği.
 • Aralıklı çalışma tekniği.
 • Etkin eğitim Nedir?

  Öğrenme sürecini yöneten ve değerlendiren öğrenciler, kendilerini tanımakta ve öğrenme stratejilerini geliştirmektedirler. Etkin öğrenme, öğrenmeyi öğrenme ve anlamlı öğrenmeye olanak veren bir yaklaşımdır. Etkin öğrenme eğitim programının tüm öğelerini etkilemek- tedir.

  See also:  Istanbul Konya Otobüs Bileti Ne Kadar?

  High Scope programında yer alan etkinlikler nelerdir?

  Günlük programımızda her gün yer alan “Bahçe Zamanları” ile çocukların okul bahçelerine çıkarak çeşitli oyunlar oynamaları, koşma, zıplama, tırmanma, sürünme gibi aktiviteler ile araştırmalar yaparak fiziksel olarak etkin olmaları desteklenir. High-Scope programının dayandığı temel ilke etkin öğrenmedir.

  High Scope Yaklaşımı toplumsal yararı nedir?

  High Scope Yaklaşım çocuklara kazandırdığı dilsel gelişim ve sorumluluk bilinci ile birlikte çevreleri için çok olumlu dönütler almaktadır. High Scope Toplumsal Yararı olarak çevreyle kurdukları iletişimi ve sosyal becerileri gösterebiliriz.

  Bank Street yaklaşımı nedir?

  Bank Street yaklaşımı çocuk odaklı bir eğitim sistemidir. Çocuklar aktif olarak deneyimler kazanan, öğrenen, anlatan ve uygulayan bireylerdir. Seçim yapma, aktif olarak araştırma, deneyerek ve keşfederek öğrenme programın temel unsurlaridir.

  Head Start programını diğer programlardan ayıran en önemli özellik nedir?

  Head Start Okulları’nın temel özelliği, çocukların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Bu nedenden ötürü, sınıftaki tüm detaylar çocuğun gözünden düşünülür ve sınıf ortamı bu şekilde tasarlanır. Bu programda sınıfların büyüklükleri ebeveyn katılımını düşünerek ayarlanmıştır.

  Orman yaklaşımı nedir?

  Orman okulları özellikle Avrupa’da ve Kanada gibi daha birçok gelişmiş ülkede yaygın olarak uygulanan bir eğitim yaklaşımı. Orman okulları, insanın doğadan bağımsız var olmaması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmış, ve çocukların ağaçlık alanlarda, doğayla iç içe eğitim almasına olanak tanıyan bir sistem.

  Çocuğu tanımlayan özellikler nelerdir?

  Yaşadığı çevreye daha fazla uyum sağlar. Daha çabuk karar verir. Bedensel gelişiminde daha yeterlidir. Dili etkin biçimde kullanır.

 • Tek ayağımın üzerinde 10 sn. durabilirim.
 • Sözel yönlendirmelere göre değişik hızlarda yürüyebilirim.
 • Sözel yönlendirmelere göre değişik yönlere doğru yürüyebilirim.
 • Çocuğu tanıma nedir?

  Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.

  See also:  Adana Risk Haritası Hangi Renk?

  Özdüzenleme ne demek?

  Öz düzenleme en genel tanımıyla duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışları-mızı kontrol edebilmek ile ilgilidir. Öz Düzenleme bireyin düşünerek, bilinçli ve farkında olarak davranabilmesi için gerekli olan becerileri kapsar. Bilişsel ve duygusal düzenleme becerileri birbirlerinden bağımsız alanlar değildir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Adblock
  detector