Antalya Ve Konya Hangi Devlet Tarafından Işgal Edilmiştir?

İtalyanlar ise Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal ettiler. Konya ve Akşehir’e de asker yolladılar. İtalyan işgali 28 Mart 1919’dan 5 Temmuz 1921 tarihine kadar 2.5 yıl sürdü.

Konya Hangi devlet tarafından işgal edildi?

İngilizlerden sonra bölgeye İtalyanlar yerleşti. 7 Ocak 1919’da Konya’yı işgal ettiler. İtalyanların Konya’ya önemli miktarda asker göndermeleri 1919 yılı ilkbaharıdır. Nitekim Konya’yı 26 Nisan 1919 tarihinde 1300 kişilik askerle işgal ettiler. İtalyan kuvvetlerinin ilk işgal ettikleri bölge istasyon olmuştur.

Antalya Kim tarafından işgal edildi?

Mondros Antlaşması’ndan sonra, İtalyanlar Güney Batı Anadolu topraklarına asker çıkarmayabaşlamışlar ve 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal etmişlerdir. İtalyanlar Antalya’yıaynı zamanda askeri üs olarak da kullanmışlardır.

Antalya ve çevresini işgal eden kim?

Mondros Antlaşması’ndan sonra (30 Ekim 1918), İtilaf Devletleri ve Yunan- lılar tarafından Osmanlı toprakları çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmış- tır. İtalyanlar da Güney Batı Anadolu topraklarına asker çıkarmışlar ve 28 Mart 1919 tarihinde Antalya’yı işgal etmişlerdir16.

Itilaf devletleri hangi antlaşmadan sonra topraklarımızı işgal etti?

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imza edilmesinden bir hafta sonra İstanbul’u işgal ettiler. Bu işgalin ardından İngiltere Musul ve çevresini, Fransa Suriye’yi, İtalya ise Anadolu’nun güney sahillerine asker çıkardı.

Konya işgalden ne zaman kuruldu?

20 Mart 1920’de Konya, işgalden tamamıyla kurtulmuştur.

Ermenilerin işgal ettiği yerler nerelerdir?

Günümüzde eski Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın bir bölümünü içeren Kelbecer rayonu dışında tüm rayonlar, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin eski rayonlarıyla aynıdır.

 • Kelbecer.
 • Laçın.
 • Kubadlı
 • Zengilan.
 • Cebrayıl.
 • Füzuli.
 • Ağdam.
 • Antalya ne zaman işgal edildi?

  Araştırmacı-Yazar Emin Altıner’in sunumuyla Tarihçi Prof. Dr. Hasan Moğol, Gazeteci-Yazar Cevat Alp’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta İtalyanların Antalya’yı işgal ettiği 28 Mart 1919 tarihinden işgalin sonra erdiği 5 Temmuz 1921 tarihine kadar olan dönem anlatıldı.

  See also:  Bursa Nereye Gidilir?

  Hangi savaştan sonra yurdumuz işgal edilmeye başlandı?

  Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından işgaller başladı. Bu antlaşmanın 7 inci maddesine göre, İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumu bahane ederek istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi.

  Italyanlar Konya ve Antalya işgal ettiler mi?

  Kurtuluş Savaşında İtalyan İşgalleri. Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu’da İtalyanların işgal ettiği yerler Antalya, Muğla, Burdur, Afyon, Akşehir ve Konya gibi Batı Akdeniz ve İç Ege’de kalan bölgelerdir.

  Fransızlar Mondros Ateşkes Antlaşması na dayanarak Antalya Konya çevresini işgal etmiş midir?

  İngilizler; Musul, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmiş, ayrıca Afyon, Eskişehir, Samsun, Merzifon, Batum ve İzmit’e asker çıkartmışlardır. Daha sonra Urfa, Antep ve Maraş’ı Fransızlara bırakmışlardır. Fransızlar; Adana ve çevresini işgal etmişlerdir. İtalyanlar; Antalya ve Konya çevresini işgal etmişlerdir.

  Yunanistan nereyi işgal etti?

  Nisan 1920’den sonra Yunan ordusu İzmir’den harekete geçerek, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon’a kadar Batı Anadolu’nun büyük bir bölümünü de işgal altına almıştır.

  Ermeniler hangi şehirleri işgal etti?

  Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinde bulunan Ermenilerin, Musul’un güney kısmı, Zor ve Urfa sancağına; Adana, Halep, Maraş civarında bulunan Ermeniler ise Suriye’nin doğu kısmı ile Halep’in doğu ve güneydoğusuna nakledilmesi planlanmıştır.

  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra neler oldu?

  Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. İttihat ve Terakki Partisi, adını Teceddüt Partisi olarak değiştirmiş ve kendini feshetmiştir. Ermeniler korumaya alınmış ve doğuda bir Ermeni Devleti kurma zemini hazırlanmıştır (24.madde).

  Ankara kimler tarafından işgal edildi?

  Yunan ordusu 13 Ağustos 1921 günü Sakarya’daki Türk mevzilerine doğru yeniden ileri harekâta başladı. 15 Ağustos 1921 günü Yunan Kralı Konstantin, ordularına ‘Ankara’ya!’ emrini verdi. Durmaksızın ilerleyen Yunanlar, birçok yerleşim yerini işgal ederek sonunda Sakarya’daki savunma hattımıza dayandılar.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Adblock
  detector