KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Amaç Beklenmeyen, öngörülemeyen bir durum hakkında işletmenin ayakta kalabilmesi, hedeflerin gözden geçirilmesi, stratejilerin ve politikaların irdelenerek kurumun krizden zararsız ya da en az zararla çıkacağı yolun doğru ve zamanında tayin edilebilmesini sağlamak,
Eğitim İçeriği Kavramsal Çerçeve

Kriz Nedir?

Krize Farklı Bakış Açıları: Psikolojik, Sosyo-Politik, Teknolojik-Yapısal Bakış

Krizin Özellikleri: Tehdit, Zaman Baskısı Ve Sürpriz

Kriz Etmenleri Ve Nedenleri: İç ve Dış Çevre Faktörleri

Krizin Şiddeti ve Evreleri

Kriz Öncesi Dönem: Körlük, Eyleme Geçememe Ve Yanlış Eylem

Kriz Dönemi: Belirme Anı, Hücum Safhası Ve Kurtarma Safhaları

Kriz Sonrası Dönem:  Yeniden Yapılanma

Kriz Türleri

 

Kriz Yönetimi

A / Kriz Yönetimi Stratejileri

B / Kriz Öncesi Dönemde Yönetim:

1/ Krize Yönelik Planlama

2/ Kriz Planı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

3/ Planlama Evreleri

4/ Krize Yönelik Örgütleme ve Kriz Yönetim Ekibi:

a/ Çekirdek Ekip

b/ Kriz Kontrol Ekibi

c/ Kriz İletişim Ekibi

C / Kriz Dönemi

1/ Kriz ve Medya

a/ Kriz Yönetiminde Medyanın Önemi

b/ Medya İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

c/ Şirket Adına Demeç Vermek

d/ İlkeler

e/  Kriz Dönemlerinde Medya İle İlişkilerini Yönetecek Kişide Bulunması Gereken Özellikler

2/ Kriz Yönetiminde İletişim Ve Halkla İlişkiler

a/ Kriz Dönemi İletişiminin Planlanması

b/ Örgüt Dışı İletişimin Koordinasyonu

c/ İletişim Planı İçin İç ve Dış Onay

d/ Kriz İletişim Sisteminin Oluşturulması

e/ Kriz Yönetimi Halkla İlişkilerini Özetleyecek Bazı Temel Prensipler

D / Kriz Sonrası Dönem

1/ İnsan kaynağına yönelik çalışmalar

a/ Gelişim odaklılığı vurgulamak

b/ Çalışanları kararlara dahil etmek

c/ Duygusal davranmamak

d/ Akılcı adımlar atmak

e/ Eğitim ve iş becerilerini geliştirmek

f/ Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve hayal gücünü geliştirme

2/ Halkla ilişkiler çalışmaları

3/ Kurumsal kültüre yönelik çalışmalar

4/ Kurumsal imaja ilişkin çalışmalar

5/ Örgütsel yapıya ilişkin çalışmalar

Hedef Kitlesi CEO’lar, Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Uzmanları

 

Eğitim Süresi: 12 Saat/2 gün

Eğitim Tarihi: Kayıtlarımız Devam ediyor

ÜCRET:

420,00 TL Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Kontenjan ddurumuna göre engelliye %10 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan durumuna göre birinci derece şehit yakını ücretsiz faydalanabilecektir.

Eğitim Minumum Kontenjan sayısı: 7 kişi

 

NOT:

Eğitim Sonunda “EGESEM Katılım Belgesi”  verilir.”

Adblock
detector