YÜRÜTÜLEN/ORTAK OLUNAN ULUSLARARASI PROJELER (LEONARDO DA VİNCİ, ERASMUS PLUS)

Yıllar

Proje Adı

EGESEM'i Temsilen Katılan Kişi sayısı

2012

Leonardo da Vinci- LLP–Transfer of Innovation- 2010-2012

EQUIP-European Framework for Qualifications in Home Care Services for Older People

1

2012

Youth Exchanges: Facilitating The Process Of Communication İn English Training Course

1

2014

Hayat Boyu Öğrenme Programı ComeniusRegio Alt programı “Filmotherapy – Metamorphosis” Projesi

5

2014

Eylem 4.3 Capacity Building For Those Working With Socially Excluded Young People

3

2014

Gerçek Bir Demokrasi İçin Gelişmiş Toplum Olmak

4

2015

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı  

148 öğrenci