E- Learning Technologies For LifeLong Learning: Steps Toward Quality and Accreditation

 

Tübitak Desteğiyle gerçekleştirdiğimiz The Universities Association for Lifelong Learning (UALL) , Oxford University Department for Continuing Education ,University of Glasgow, The Open University, Pearson ,YÖK ,ÜNİSED Anadolu Üniversitesi' den katılımcıların oluşturduğu "E- Learning Technologies For LifeLong Learning: Steps Toward Quality and Accreditation ( Yaşam Boyu Öğrenmede e-Öğrenme Teknolojileri Kalite ve Akreditasyon)" çalıştayı tamamlandı. Best Western Hotel Konak'ta iki gün süreyle gerçekleşen çalıştayda Yaşam Boyu Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile avantajları ve dezavantajlarının tartışılarak kredilendirmeye uygun uygulamaların ve kaliteye yönelik kriterlerin belirlenmesi, kredilendirme ve akreditasyon için süreçlerin İngiltere örnekleri temelinde değerlendirilmesi  ve ülkemize uygun bir kredilendirme sistemi için yol haritası oluşturulması konuları üzerinde duruldu.

 

 

 

Prof.Dr. Necdet Budak - Rector of Ege University

 

 

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu- Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili

 

Dr. Rob Mark - Universities Association for Lifelong Learning (UALL-İngiltere)

 

Prof. Michael Osborne - University of Glasgow

 

Dr. Katharine Reedy - UK Open University

 

Dr. John Butcher - UK Open University

 

Dr. Katarzyna Borkowska - University of Glasgow

 

 

WORKSHOP