Yönetim Kurulu

 

Müdür

Doç. Dr. Arife KARADAĞ

(Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü)

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE

(Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü)

 

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Fırat SARSAR 

(Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü)

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gamze SANER

(Ziraat fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü)

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 Dr. Öğretim Üyesi Ayşen KORUKOĞLU

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı)

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet BEKLERGÜL

(Ege Meslek Yüksekokulu) 

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğr. Gör. Pınar KÖYMEN ÇAĞAR

(Havacılık Meslek Yüksekokulu)