Doç. Dr. Arife KARADAĞ

 

1991 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Eğitimi (Coğrafya) alanında tamamladığı Yüksek Lisansı ardından iki yıl özel bir eğitim kurumunda Coğrafya Öğretmenliği yaptı.

1994-1995 Öğretim yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 1995 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilimdalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora Programına kayıtlandı ve aynı yıl Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılı sonunda “Metropol kent olarak İzmir’in Gelişim süreci, çevresel etkileri ve sorunları” konulu Doktora tezini tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanını aldı.

Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak, kent coğrafyası, kentsel kimlik, kentsel çevre algısı, kentsel ekoloji ve uluslararası düzensiz göçler ve mülteci sorunları üzerine yoğunlaşan KARADAĞ, bu süreç içinde Yerel Gündem 21 Projesiyle başlayan Kent Konseyleri ile devam eden bir dizi Yerel Yönetim-Üniversite ve STK destekli projenin de aktif üyesidir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentleşme Şurası Kent Kültürü Kentlilik Bilinci Komisyonu ve İzmir B.Ş.B. Sağlıklı Kentler Projesi Nüfus ve Göç Komisyonu üyesidir.

2014 yılında Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanından Doçent ünvanı alan Arife KARADAĞ, halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde öğretim üyesi ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısıdır.  KARADAĞ, 17.10.2018 itibarıyla Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Müdürlüğüne de vekalet etmektedir. 

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Arife KARADAĞ - Müdür  (Edebiyat Fakültesi / Coğrafya Bölümü)

Prof. Dr. Ayşegül BİLGE - Müdür Yardımcısı (Hemşirelik Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Fırat SARSAR - Müdür Yardımcısı (Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Prof. Dr. Gamze SANER  - Yönetim Kurulu Üyesi (Ziraat fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Ayşen KORUKOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı)

Öğr. Gör. Dr. Mehmet BEKLERGÜL  - Yönetim Kurulu Üyesi (Ege Meslek Yüksekokulu)

Öğr. Gör. Pınar KÖYMEN ÇAĞAR  - Yönetim Kurulu Üyesi (Havacılık Meslek Yüksekokulu)