<< Geri

TC. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

 

Genel Amaç; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.

 

AR-GE, TEKNOLOJİ ve İNOVASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Ders Kodu           Ders Adı                                                                   Süresi

 ATİY01                Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş     8 Ders Saati

ATİY05                 Ar-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi                          8 Ders Saati

ATİY11                 Açık İnovasyon Yaklaşımı                                        16 Ders Saati

ATİY19                 Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet                                            8 Ders Saati

ATİY24                 Ar-Ge Proje Finansmanı                                          4 Ders Saati

ATİY30                 Ar-Ge Destekleri                                                       4 Ders Saati

ATİY07                 Teknoloji Yönetimi                                                   12 Ders Saati

TOPLAM              60 Ders Saati

 

Eğitim Programı Detayları

1.  Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

2.  Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

3.  Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

4.  Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Not ortalaması 3.00 ve üzeri üniversite 4. sınıf öğrencileri, toplam eğitim kontenjanının %10'unu geçmemek kaydıyla eğitimlere katılabilirler.

 

Eğitim Süresi: 60 saat

Eğitim Ücreti: 1500 TL (KDV Dahil)

Minimum Katılımcı Sayısı: 12

Maksimum Katılımcı Sayısı: 20

Başlama Tarihi: 02.10.2018

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

 

PLANLANAN EĞİTİM TARİHLERİ*

Eğitim Günü Eğitim Saatleri Eğitim Süresi Eğitim Adı Eğitmen
2.10.2018 09.00-17.00 8 saat Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi'ne Giriş Tutku ÖZEN
4.10.2018 09.00-17.00 8 saat Ar-Ge, İnovasyon İhtiyaç Analizi Tutku ÖZEN
9.10.2018 09.00-17.00 8 saat Açık İnovasyon Yaklaşımı Tutku ÖZEN
11.10.2018 09.00-17.00 8 saat Açık İnovasyon Yaklaşımı Tutku ÖZEN
23.10.2018 09.00-15.00 8 saat Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet Özgür GÜVENENLER
25.10.2018 09.00-15.00 8 saat Ar-Ge Proje Finansmanı/ Ar-Ge Destekleri Çetin AKIN
31.10.2018 09.00-16.00 6 saat Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Haluk SOYUER
01.11.2018 09.00-16.00 6 saat Teknoloji Yönetimi Prof. Dr. Haluk SOYUER

EGESEM tarih ve saatlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KATILIMCI FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME:

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açmaiznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini

kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.