<< Geri

TC. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

 

Genel Amaç; TC.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Ders Kodu                    Ders Adı                                                 Süresi

BTY06                          Veri Madenciliği                                        20 Ders Saati

BTY08                          C# Dilinde Programlama                         40 Ders Saati

BTY12                          Veri Yapıları ve Algoritmalar (SQL)         20 Ders Saati

TOPLAM              80 Ders Saati

BTY06 Veri Madenciliği

Amacı: Yaygın veri madenciliği amaç ve kavramlarının öğrenilmesi, RapidMiner ile başlıca veri madenciliği analizlerinin yapılabilmesi

 • Başlıca Veri Madenciliği Amaçları
 • Kümeleme Yöntemleri
 • Sınıflandırma Yöntemleri
 • Birliktelik Analizi
 • Aykırılık Tespiti
 • CRM Bağlamında Veri Madenciliği Yöntemlerinin Kullanım Alanları

BTY08 C# Dilinde Programlama

Amacı: C# programlama dilinde Windows işletim sistemi uyumlu görsel yazılımlar geliştirmek.

 • C# programlama diline giriş ve editör kullanımı
 • C# temel görsel bileşenlerinin programlanması
 • Kontrol deyimleri
 • Döngü deyimleri
 • Dizinli değişkenler
 • Fonksiyonlar ve metotlar
 • Nesneye yönelik programlama

BTY12 Veri Yapıları ve Algoritmalar (SQL) 

Amacı: C# programlama dilini ve SQL Server veri tabanı yönetim sistemini kullanarak veri tabanı uygulamaları geliştirmek.

 • Veri ve veri modelleri
 • SQL veri işleme dili
 • Tablolarda değişiklik yapma
 • SQL’de aritmetik ifadeler ve fonksiyonlar
 • Birden fazla tabloyu ilişkilendirerek sorgulamalar
 • SQL View
 • İndex oluşturma ve kullanma
 • SQL’in C# programlama dili içerisinde kullanılması

Eğitim Programı Detayları

1.  Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

2.  Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

3.  Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

4.  Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Not ortalaması 3.00 ve üzeri üniversite 4. sınıf öğrencileri, toplam eğitim kontenjanının %10'unu geçmemek kaydıyla eğitimlere katılabilirler.

 

Eğitim Ücreti: 2050 TL (KDV Dahil)

Eğitim Süresi: 80 Ders Saati

Başlama Tarihi: (AÇIKLANACAKTIR)

Minimum Katılımcı Sayısı: 12 

Maksimum Katılımcı Sayısı: 20

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

PLANLANAN EĞİTİM TARİHLERİ*

Eğitim Günü Eğitim Saatleri Eğitim Süresi Eğitim Adı Eğitmen
  09.00-17.00 8 saat C# Dilinde Programlama Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat C# Dilinde Programlama Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat C# Dilinde Programlama Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat C# Dilinde Programlama Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat C# Dilinde Programlama Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat Veri Yapıları ve Algoritmalar (SQL) Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-17.00 8 saat Veri Yapıları ve Algoritmalar (SQL) Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU
  09.00-12.15 4 saat Veri Yapıları ve Algoritmalar (SQL) Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU   

                       09.00 - 17.00      8 saat                Veri Madenciliği                                                      Araş.Gör.Dr.İnanç KABASAKAL

                       09.00 - 17.00      8 saat                Veri Madenciliği                                                      Araş.Gör.Dr.İnanç KABASAKAL

                       09.00 - 12.15      4 saat                 Veri Madenciliği                                                      Araş.Gör.Dr.İnanç KABASAKAL

 

EGESEM tarih ve saatlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KATILIMCI FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME:

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açmaiznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini

kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 

NOT:

EÜ.Personeline  %15, EÜ mezununa %10, EÜ.Öğrencilerine %20 , Dışardan Öğrenciye %15 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

 

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."