<< Geri

                                                  

 

Yaşam Boyu Öğrenmede e-Öğrenme Teknolojileri Kalite ve Akreditasyon

Çalıştayı

(E-LEARNING TECHNOLOGIES FOR LIFELONG LEARNING: STEPS TOWARDS QUALITY AND ACCREDITATION)

 

Tübitak desteği ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayda amacımız; Yaşam Boyu Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile avantajları ve dezavantajlarının tartışılarak kredilendirmeye uygun uygulamaların ve kaliteye yönelik kriterlerin belirlenmesi, kredilendirme ve akreditasyon için süreçlerin İngiltere örnekleri temelinde değerlendirilmesi  ve ülkemize uygun bir kredilendirme sistemi için yol haritası oluşturulmasına öncülük etmektir.

Bu çalıştay TÜBİTAK desteklidir. (2223D İkili İş Birliği Destek Programı)

Katılımcı/Konuşmacı Kurumlar: 

The Universities Association for Lifelong Learning (UALL)

Oxford University Department for Continuing Education

University of Glasgow

The Open University

 Pearson

YÖK

ÜNİSED

Anadolu Üniversitesi

 

Çalıştay başvuruları kapanmıştır.

Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.

Programı indirmek için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için: egesem@mail.ege.edu.tr / 0232 483 53 64