<< Geri

Detaylı Bilgi İçin;
Neris Eğitim Danışmanlık
0 505 675 95 78


Bu konuda Eğitimin zorunluluğu çeşitli mevzuatlarda belirlenmiştir. Buna göre


YÖNTEM :

  1.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:11, 16 ve  17 
  1.  28648 Sayılı Çalışanların İş Sağliği ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik: Madde 5 
  1.  28681 Sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yönetmelik:  Madde:10, 11 ve 15 

Yukarıda belirtilen Mevzuat Hükümlerine göre bu tür eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve işyerlerinde Acil Durum Ekiplerinin (Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlkyardım Ekipleri) kurulmasından ve eğitimlerinin zorunluluğundan bahsetmektedir. Yapılacak eğitimin proğramı, içeriği ve eğitimin kapsamı ile Eğiticinin nitelikleri ve kim tarafından verilebileceği açıkca belirtilmemiştir.

  1.  2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik:  

 
Madde: 126; Binalarda Acil Durum  Ekiplerin (Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlkyardım) Kurulmasından

Madde: 129; Acil Durum Ekip ve Binalarda bulunan diğer personellere yılda en az 1 defa Eğitim ve Tatbikat yapılmasından ve 

Madde: 130; Bu eğitimlerin kimleri tarafından verileceğinden bahsetmekte olup, bu maddenin (2). fıkrasında Özel Okul, Kurs ve dershanelerin bu eğitimleri verebileceğini belirtmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ

100 TL

EĞİTİM SÜRESİ

6 saat