<< Geri
Detaylı Bilgi İçin;
0232 483 53 64

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Temel Kavramlar

oİşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili

oAlt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

 

 • İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

oBelirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri

oTam-Kısmı 2Süreli İş Sözleşmeleri

oÇağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

oDeneme Süreli İş Sözleşmesi

oTakım Sözleşmesi

 

 • İş Sözleşmesi Örnekleri Ve Hazırlanması

oBelirli Süreli İş Sözleşmesi

oBelirsiz Süreli İş Sözleşmesi

oTam Süreli İş Sözleşmesi

oKısmi Süreli İş Sözleşmesi

oÇağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi

oTakım Sözleşmesi

oİş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması

oTebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi

oYetkili Mahkemenin Belirlenmesi

 

 • Çalışma Dönemi Uygulamaları

oPersonel Özlük Dosyası

oÇalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

oGeçici İş Göremezlik

oPersonele Çalışma Belgesi Verilmesi

oÜcret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları

 

 • Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi

oÜcret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

oÜcretin Gününde Ödenmemesi

 

 • Fazla Çalışma

oFazla Çalışma

oFazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Önemi

oFazla Sürelerle Çalışma

oUlusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma

 

 • Yıllık İzinler

oYıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma

oYıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması

oYıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

oYıllık İzin Talep Formu Örnekleri

 

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

oİstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler

oBelirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

oİşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi

oİşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

oFesih Bildirimi Şekilleri

 

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

oİşe Davet İhtarname Örnekleri

oİş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

 

 • Hesaplamalar

oYıllık İzin Hesaplamaları

oBordro Hesaplama

oHafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı

oFazla Çalışma Ücret Hesabı

oAsgari Geçim İndirimi

oKıdem Tazminatı Hesabı

oİhbar Tazminatı Hesabı

O İşçi ve İşveren Maliyetleri

 

 • Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret İle İlgili Maddeleri

oÜcretin Tanımı

oÜcret Sayılan Ödemeler

oGerçek Ücret

oSakatlık İndirimi

oAsgari Geçim İndirimi

oGelir Vergisi Oranları

oSakatlık İndirimi Tutarları

 

 • E- SGK Uygulamaları

o Sigortalı işe Giriş Bildirgesinin Sgk Sitesinden hazırlanması

oSigortalı İşten Çıkış Bildirgesi

o E- Bildirge işlemler

 

EĞİTİM ÜCRETİ

 350 tl

EĞİTİM SÜRESİ

2 Gün (14 saat)

EĞİTİM TARİHİ

Kayıtlarımız devam ediyor.

EĞİTMEN

Kenan ACUR

EĞİTİM YERİ

Ege Üniversitesi Konak AKM EGESEM Seminer Salonu