<< Geri

EĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: GİRİŞİMCİLİK 102 – ETKİLİ YATIRIMCI SUNUMU VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Amacı: Bu eğitim modülünün amacı;

?        Girişimcilerin hem yatırımcı önünde hem de iş dünyasının genelinde karşılaşabilecekleri müzakere gerektiren konulardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

?        İş planlarını savunmak ve şirketin çıkarlarını koruyan hamleleri yapabilmek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilebilmesi

?        Görüşmelerde müzakere kavramının tanımı ve kapsamına, müzakeredeki temel unsurlara, müzakere stratejilerine (paylaştırıcı, bütünleştirici),  müzakere süreci ve aşamalarına, müzakere sürecinde karşılaşılan sorunlara, çatışma yönetimine, üçüncü taraf müzakerelere,  müzakere sürecinde benimsenen farklı rollere, güç taktiklerine, etkili ikna ve iletişim stratejilerinin öğrenimi

 

Modül sonunda ortaya çıkması öngörülen öğrenme çıktıları;

?        Girişimci adayının öncelikle yatırımcı sunumlarında etkili müzakere sürecinin önemini kavraması beklenmektedir. Müzakere sürecindeki temel aşamalara (hazırlık ve planlama, temel kuralların tanımlanması, açıklama ve gerekçeleri ortaya koyma, pazarlık ve problemin çözülmesi, sonlandırma ve uygulama) ilişkin bilgi edinmiş olması

?        İş planını anlatırken başvurulabileceği güç ve etki taktiklerine ilişkin beceriler kazanması

?        İş planını anlatırken iletişiminin etkisinin kavranması ve etkili iletişim geliştirme ve etkili dinlemeye yönelik beceriler kazanılması

İş planını sunarken oluşabilecek tartışmaları yönetebilme becerisinin kazanılması

Konu Başlıkları: 

Hedef Kitlesi: Konu ile ilgili üniversite Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği ve Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyeleri

Eğitim Süresi:  16 SAAT/ 3 GÜN

Eğitim Tarihi: 

13:00 – 18:30 / 23 Aralık 2020

13:00 – 18:00 / 24 Aralık 2020

13:00 – 18:30 / 25 Aralık 2020

 

 

ÜCRETSİZDİR.

EÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği ve Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyelerine Özeldir.

NOT:

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."