<< Geri

EĞİTİM DETAYLARI: 

Eğitim Adı:  Girişimcilik 101 SERTİFİKA PROGRAMI

Amacı: Bu modül ile hedeflenen katılımcılara hemşirelik bilimleri özelinde temel girişimcilik bilgileri sunmaktır.

 

Detay olarak modül kapsamında aşağıdaki tanımlar amaçlanmaktadır;

 • Girişimcinin özellikleri, rolü ve öneminin aktarılması
 • Yalın Girişim prensiplerine odaklanan eğitim; örnek uygulamalar vasıtasıyla pazarlama, yönetim ve mühendislik fonksiyonlarının entegre edildiği atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle; “ölçümleyerek öğrenme” felsefesinin katılımcılara aktarılmasını ve katılımcıların iş planı öğelerini pekiştirmeleri
 • Girişimcilik alanındaki fon kaynakları hakkında bilgilendirmek, Temel fon bulma teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi
 • Girişimci adaylarını fon kaynakları yaratma konusunda kapasitelerini geliştirilmesi
 • Fon odaklı iş planı hazırlama yöntemlerini öğrenilmesi
 • İş planı kavramını ve iş planının ana öğelerini, iş modelleme teknikleri (yalın girişim ve müşteri geliştirme) ve metodolojisine göre anlatabilmesi

 

Bu modül kapsamında beklenen çıktılar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • Katılımcıların “girişimcilik zihin yapısı” anlamaları,
 • Girişimci adayının girişimcilik kavramını ve girişimcilik sürecinin aşamalarını anlaması,
 • Fikir ile ‘iş fikri’nin farkının anlaşılması,
 • Fikir geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi,
 • İş fikirlerini başarılı bir şekilde hayata geçirebilmesinde önemli bir parça olan iş planının nasıl hazırlanacağına dair giriş niteliğinde bilgi edinilmesi,
 • Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan gibi iş planının temel öğeleri hakkında atölye çalışmalarına zemin hazırlayacak temel bilginin edinilmesi
 • yalın girişim prensiplerini kullanarak aşırı belirsiz koşullar altında dahi insanlar için tasarlanmış yeni ürün ve hizmetlerin ulaştırılmasını sağlayacak iş planlarını yaratabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.
 • Girişimci adaylarının ihtiyaçları ve faaliyet planları doğrultusunda kaynak geliştirme fırsatlarını bulabilmeleri;
 • Yerel Kaynaklar ve diğer özel ve/ya uluslararası kaynaklar ile ilgili temel bilgileri öğrenmeleri
 • Başvuru formlarını ve kılavuzlarını kolayca anlayabilmeleri
 • Girişimci adayının öncelikle iş modeli kavramının önemini anlaması beklenmektedir. İş modelinin bir arayış olduğunu, sürekli test edilen ve güncellenebilen bir yapıda oluşturulması gerektiğini algılaması istenir. Modül sonunda girişimci adayı kendi iş planını kurgularken yap – ölç – öğren alışkanlığı kazanır.
 • Girişimci adayı modül sonunda iş planını oluşturan öğelerin tamamını teorik olarak kavramış olur.
 • Modül kapsamında öğrenilen iş modellemesinde oluşturulan hipotezlerin test edilmesi gerekmektedir. Girişimci iş planına konu ettiği hipotezlerini müşterilerle birebir ilişki kurarak test etme alışkanlığı kazanır.
 • Kullanılacak olan iş modeli kanvası aracı ile ilgili hedeflenen öğrenme çıktısı ise ders sonunda girişimcilerin "Kanvas İş Modeli"ni müşteri görüşmeleri ile doldurabilmeleri ve süreç içerisinde iş planlarının nasıl şekillendiğini yazılı veya sözlü yalın bir şekilde ifade edebilmeleridir.

Konu Başlıkları:

Hedef Kitlesi: Ege Üniversitesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tüm Öğrenciler

Eğitim Süresi: 

Eğitim Tarihi: 13 Aralık 2020 / 13:00 - 18:30 /  19 Aralık 2020 / 13:00 - 17:00  / 20 Aralık 2020 / 13:00 - 18:30

 

ÜCRETSİZDİR

Ege Üniversitesinde Öğrenim Gören Hemşirelik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tüm Öğrencilerine özeldir.

NOT:

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."