<< Geri

 EĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN MEVZUAT EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

Amacı: Uzaktan Mevzuat Eğitimi Ve Sertifika Programı ile E.Ü. idari personelinin anılan konu başlıkları ışığında ilgili düzenleme ve mevzuat değişimlerine hakim olmaları ve güncel bilgi eksikliği kaynaklı sorunların giderilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimciler E.Ü. idari personel kadrosunda bulunan, ilgili modüllere ilişkin uzmanlıkları olan ve daha önce benzer eğitim programlarımızda görev almış kişilerden seçilmiştir.  Böylece eğitimler genelde kuruma özelde ise birimlere özgü şekilde tasarlanabilecektir.  Eğitimlerin sonunda gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde katılımcıların sertifika almaya hak kazanacak olmaları hem  katılımcıların motivasyonunu artıracak hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Ayrıca iş süreçlerinde mevzuata hakim olmamaktan kaynaklı sorunların üstesinden gelinmesini sağlayarak kurumsal gelişimimize de destek olacaktır. 

Konu Başlıkları:

1.       Modül:  Akademik ve İdari  Personel  Görevlendirmeler

2.       Modül:  İşçi Maaşları, İlgili Düzenlemeler, Prim Hizmet Beyannamesi

3.       Modül:  İhale Uygulamaları

4.       Modül:  Bütçe Uygulaması

5.       Modül:  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

6.       Modül:  6245 Sayılı Harcırah Kanunu

7.       Modül:  Akademik ve İdari Personel Maaş ile İlgili Düzenlemeler

8.       Modül:  Ek Dersler ile İlgili Düzenlemeler

9.       Modül:  Taşınır Mal Yönetmeliği

10.   Modül:  Ek Ders Otomasyon Programı İşlemleri

11.   Modül:  Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12.   Modül:  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bilgi Edinme Kanunu

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hedef Kitlesi: Sadece EÜ İdari Personeli

Eğitim Süresi: 16 saat 

Eğitim Tarihi: 04 Aralık 2020-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Asenkron olan eğitimimizin videolarını izleyip tamamladıktan sonra sınavını gerçekleştirebilmelisiniz.

 

 

ÜCRETSİZDİR.

Sadece EÜ İdari Personele Özeldir.

 

NOT:

Sınavdan 70 üzeri not alan herkese  “EGESEM Sertifikası"  verilir."