<< Geri

EĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı: Girişimcilik 102 – Etkili Yatırımcı Sunumu ve Pazarlama Teknikleri

Amacı:  

Bu eğitim modülünün amacı;

  • Girişimcilerin hem yatırımcı önünde hem de iş dünyasının genelinde karşılaşabilecekleri müzakere gerektiren konulardaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  • İş planlarını savunmak ve şirketin çıkarlarını koruyan hamleleri yapabilmek için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilebilmesi
  • Görüşmelerde müzakere kavramının tanımı ve kapsamına, müzakeredeki temel unsurlara, müzakere stratejilerine (paylaştırıcı, bütünleştirici),  müzakere süreci ve aşamalarına, müzakere sürecinde karşılaşılan sorunlara, çatışma yönetimine, üçüncü taraf müzakerelere,  müzakere sürecinde benimsenen farklı rollere, güç taktiklerine, etkili ikna ve iletişim stratejilerinin öğrenimi

Modül sonunda ortaya çıkması öngörülen öğrenme çıktıları;

·         Girişimci adayının öncelikle yatırımcı sunumlarında etkili müzakere sürecinin önemini kavraması beklenmektedir. Müzakere sürecindeki temel aşamalara (hazırlık ve planlama, temel kuralların tanımlanması, açıklama ve gerekçeleri ortaya koyma, pazarlık ve problemin çözülmesi, sonlandırma ve uygulama) ilişkin bilgi edinmiş olması

·         İş planını anlatırken başvurulabileceği güç ve etki taktiklerine ilişkin beceriler kazanması

·         İş planını anlatırken iletişiminin etkisinin kavranması ve etkili iletişim geliştirme ve etkili dinlemeye yönelik beceriler kazanılması

İş planını sunarken oluşabilecek tartışmaları yönetebilme becerisinin kazanılması

Konu Başlıkları:

Bu modül kapsamında girişimcilik çerçevesi altında aşağıdaki içerik katılımcılarla paylaşılacaktır:

Girişimcilik 102 – Etkili Yatırımcı Sunumu ve Pazarlama Teknikleri (16 Saat):

·         Sunumlara Müzakere Kavramı, Tanımı ve Süreci (2 Saat)

Müzakere kavramına ilişkin çeşitli tanımlara yer verilir. Müzakere sürecindeki temel aşamalar (hazırlık ve planlama, temel kuralların tanımlanması, açıklama ve gerekçeleri ortaya koyma, pazarlık ve problemin çözülmesi, sonlandırma ve uygulama) ve bu aşamaların nasıl etkili bir şekilde hayata geçirileceği tartışılır.

 

·         Sunum ve Sonrasında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çatışma Yönetimi (4 saat)

İş planı sunumu ve sonrasında gerçekleştirilecek toplantı esnasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunların nasıl üstesinden gelinebileceği tartışılır. Çatışmayı çözme noktasında ne tür yollar izlenebileceği ortaya konur.

 

·         Yatırımcı Görüşmelerinde Müzakere ve İş Planı Anlatımı Sürecinde Güç ve Etki Taktiklerinin Önemi (6 Saat)

Girişimci – Panel / Yatırımcı iletişim sürecinde gücün önemi üzerinde durularak başvurulabilecek güç ve etki taktikleri  (rasyonalite, mübadele, koalisyonlar oluşturma vb.) tartışılır.

 

·         İkna, İletişim ve Duyguların Önemi (6 Saat)

İkna ve iletişimin önemi üzerinde durularak ikna taktikleri (ortak paydada buluşma, ortaklaşa problem çözme, karşıdakinin ihtiyaçlarını anlama vb.) ve iletişim taktikleri tartışılır. Buna ek olarak duyguları yönetebilmeye yönelik taktikler ve duygusal zeka bileşenleri üzerinde durulur

Hedef Kitlesi: Şirket çalışanları/ortakları, konuya ilgili üniversite öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyeleri

Eğitim Süresi: 16 saat/3 Gün 

09 Kasım 2020 - Pazartesi / 13:00-17:00: Etkili Yatırımcı Sunumu ve Pazarlama Teknikleri
11 Kasım 2020 - Çarşamba / 13:00-17:00: Etkili Yatırımcı Sunumu ve Pazarlama Teknikleri 
16 Kasım 2020 - Pazartesi / 13:00-18:00: Etkili Yatırımcı Sunumu ve Pazarlama Teknikleri  

Eğitim Tarihi:  09 kASIM 2020

 

ÜCRETSİZDİR

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."