<< Geri

EĞİTİM DETAYLARI:

Eğitim Adı:  Girişimcilik 101 - Girişimciliğin Temelleri

Amacı: Bu modül ile hedeflenen katılımcılara girişimciliğin esaslarına ilişkin temel bilgiler sunmaktır. Modülün 16 saatlik bölümünde Türkiye’de girişimciliğin durumu ve girişimcilik potansiyeli, girişimcilik özelliklerinin sınanması, fikir geliştirme gibi temel konularda bilgi aktarılacaktır. Bu bölüm bazı yaratıcılık ve kendini tanıma egzersizleri ile desteklenecektir. Ayrıca ürün ve süreçlerini nasıl korumaya alabileceklerine dair temel bilgiler edineceklerdir. Girişimcinin özellikleri, rolü ve önemi üzerinde durulacaktır.Bu modül kapsamında beklenen çıktılar aşağıdaki gibi özetlenebilir;

•             Katılımcıların “girişimcilik zihin yapısı” anlamaları,

•             Girişimci adayının girişimcilik kavramını ve girişimcilik sürecinin aşamalarını anlaması,

•             Fikir ile ‘iş fikri’nin farkının anlaşılması,

•             Fikir geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi,

•             İş fikirlerini başarılı bir şekilde hayata geçirebilmesinde önemli bir parça olan iş planının nasıl hazırlanacağına dair giriş niteliğinde bilgi edinilmesi,

•             Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan gibi iş planının temel öğeleri hakkında atölye çalışmalarına zemin hazırlayacak temel bilginin edinilmesi

Konu Başlıkları:

Bu modül kapsamında girişimciliğin temelleri ve iş planına giriş çerçeveleri altında aşağıdaki içerik katılımcılarla paylaşılacaktır:

Girişimcilik 101 - Girişimciliğin Temelleri (16 Saat):

-          Girişimcilik Kavramı ve Girişimci Düşünce Biçimi

(4 saat)

“Girişimci kimdir?” , “Başarılı bir girişimcinin özellikleri ve sahip olması gereken yetkinlikler nelerdir?”, “Girişimcilik sürecinde temel aşamalar nelerdir?” sorularına yanıt aranır. Buna ek olarak girişimcinin rolü ve girişimci düşünce biçimi(entrepreneurial mindset) kapsamında girişimcilerin geliştirmeleri veya sahip olmaları gereken özellikler katılımcılarla paylaşılır.  Yine girişimciliğin giriş seviyesinde girişimin devamlılığını engelleyebilecek özellikler ve koşullar katılımcılarla tartışılır. 

 

-          Fikir ve “İş Fikri” Arasındaki Fark ve Yaratıcılık (8 saat)

Girişimci adaylarının fikir ile iş fikri arasındaki farkı elde etmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Fikirden iş fikrine geçiş sürecinde kullanılabilecek araçlar ve düşünme yapısı yaratıcılık egzersizleri ile desteklenerek anlatılacaktır. 

 

-          Fikri Sınai Mülkiyet Hakları(FSMH) ve Koruma Yolları (4 Saat)

Girişimci adaylarının fikirleri ile bağlantılı ürün ve süreçlerini nasıl koruyabileceklerine dair temel bilgiler aktarılacaktır. Ayrıca hızlı uygulamalar ile girişimcilerin kendi başlarına FSMH araçlarını kullanabilme kabiliyeti edindirilecektir

Hedef Kitlesi: Üniversite öğrencileri ve mezunları ve öğretim üyeleri

Eğitim Süresi: 16 saat/3 Gün Çarşamba-Pazartesi-Çarşamba

Eğitim Tarihi: 26 Ağustos 2020

 

 

ÜCRETSİZDİR

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."