<< Geri

TC. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROTOKOLÜ KAPSAMINDA

 

Genel Amaç; TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesidir.

 

AR-GE, TEKNOLOJİ ve İNOVASYON SERTİFİKA PROGRAMI

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Ders Kodu           Ders Adı                                                                   Süresi

 ATİY01                Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş     8 Ders Saati

ATİY05                 Ar-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi                          8 Ders Saati

ATİY11                 Açık İnovasyon Yaklaşımı                                        16 Ders Saati

ATİY19                 Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet                                            8 Ders Saati

ATİY24                 Ar-Ge Proje Finansmanı                                          4 Ders Saati

ATİY30                 Ar-Ge Destekleri                                                       4 Ders Saati

ATİY07                 Teknoloji Yönetimi                                                   12 Ders Saati

TOPLAM              60 Ders Saati

PROGRAM MODÜLLERİ:

 ATİY01 Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş

Amacı: Bu ders kapsamında Ar-Ge, buluş, inovasyon, teknoloji ve girişimcilik gibi temel konular işlenecektir. Özellikle kavramların farkları, türleri, yeni paradigmalar ve sosyo-ekonomik etkileri incelenecektir. 

 • Ar-Ge ve inovasyona giriş: Nedir ve ne anlamamız gerekiyor
 • Ar-Ge ve inovasyon Türleri: Ürün inovasyonu, süreç inovasyonu- radikal inovasyon ve adımsal inovasyon
 • İnovasyonun Kaynağı ve Önündeki Engeller, inovasyonun firma ve ülke için önemi
 • İnovasyonun Ölçülmesi, yöntemler ve araçlar
 • İnovasyonun korunması; Patent, Ticarı Sır, Marka ve Tasarım
 • Girişimcilik; Tanımlar ve özellikler
 • Girişimcilik; Girişimci Kimdir? Girişimci doğulur mu olunur mu?
 • Startup Nasıl Kurulur?
 • İş Modeli Geliştirme ve Yalın Girişim
 • Başarılı ve başarısız girişimci özellikleri
 • Bir girişimin yaşam döngüsü
 • Girişimciliğe yönelik destekler

ATİY05 Ar-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi

Amacı: Ar-Ge ve inovasyonda olan ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçları gidermeye yönelik iş planları hazırlanması ana amaçtır. Özellikle Girişimcilik ve İş Planı kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenecektir. Özellikle İş planı hazırlama ile ilgili süreç, etkin ve doğru iş planı hazırlama yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenecek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilecektir.

 • Ar-Ge ve inovasyona giriş, Ar-Ge ve inovasyon Türleri: Ürün inovasyonu, süreç inovasyonu- radikal inovasyon ve adımsal inovasyon
 • İnovasyonun Kaynağı ve Önündeki Engeller, inovasyonun firma ve ülke için önemi
 • İnovasyonun korunması; Patent, Ticari Sır, Marka ve Tasarım
 • Girişimcilik; Girişimci Kimdir? Girişimci doğulur mu olunur mu?
 • Start-up Nasıl Kurulur?
 • İş Modeli Geliştirme ve Yalın Girişim
 • Bir girişimin yaşam döngüsü, Başarılı ve başarısız girişimci özellikleri
 • Girişimciliğe yönelik destekler
 • Kanvas İş Modeli nedir? Nasıl hazırlanır
 • Öğrencilerin kendi iş fikirlerini Kanvas İş Planına Aktarması
 • Öğrencilerin kendi iş fikirlerini Kanvas İş Planına Aktarması
 • Kanvas İş Planlarının Sunumu

ATİY11 Açık İnovasyon Yaklaşımı

Amacı: Açık ve Kapalı inovasyon kavramları üstünde durularak, açık inovasyon ortamı yaratılacaktır. Bu ortamda öğrencilerin işbirliği içinde kendi iş planlarını hazırlamaları istenecektir. Girişimcilik ve İş modeli kavramları, türleri ve uygulama süreçleri incelenecektir. Özellikle İş modeli hazırlama ile inovasyonun ticarileştirilmesi ile ilgili süreç ve ekonomik etkileri incelenecek bu modellerin girişimcilik faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı öğretilecektir

 • Ar-Ge ve inovasyona giriş, Ar-Ge ve inovasyon Türleri: Ürün inovasyonu, süreç inovasyonu- radikal inovasyon ve adımsal inovasyon
 • İnovasyonun Kaynağı ve Önündeki Engeller, inovasyonun firma ve ülke için önemi?  Açık ve Kapalı İnovasyon
 • İnovasyonun korunması; Patent, Ticari Sır, Marka ve Tasarım
 • Girişimcilik; Girişimci Kimdir? Girişimci doğulur mu olunur mu?
 • Start-up Nasıl Kurulur?
 • İş Planı Geliştirme ve Yalın Girişim
 • Bir girişimin yaşam döngüsü, Başarılı ve başarısız girişimci özellikleri
 • Girişimciliğe yönelik destekler
 • İş planı nedir? Nasıl hazırlanır?
 • Öğrencilerin kendi fikirlerinin iş planlarını yazması
 • Öğrencilerin kendi fikirlerinin iş planlarını yazması, uygulamalı iş planı doldurması
 • İş Planlarının Sunumu

ATİY19 Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

Amacı: Patent teknolojinin eriştiği en üst noktadaki buluşları içerir, dolayısıyla sanayiye uygulanan veya uygulanma potansiyeli olan en güncel bilimsel temelli teknolojik bilgidir.

Hedeflenen yenilikçi çalışmalara başlamadan önce ilgili teknolojinin mevcut durumunun bilinmesi gerekir. Başkaları tarafından bulunmuş ve uygulanmış bir fikrin gerçekleştirilmesi için zaman ve emek harcamak çok akılcı olmayacaktır. Bir buluş için patent başvurusu yapılması aşamasında patent araştırması ile buluşun, teknolojinin mevcut düzeyinin üstünde olduğundan emin olmak yararlıdır. Benzer şekilde yeni bir konuda çalışmaya başlamadan önce de patentlerin incelenmesi araştırıcılara yol gösterici olacaktır.

Bu eğitim ile Ar-Ge çalışanlarının ihtiyaç duydukları konularda patent araştırmalarını doğrudan kendilerinin yapmalarına imkân verecek bilgileri edinmeleri sağlanacaktır. Ayrıca mevzuat, patent başvuru süreçleri, sözleşmeler, portföy yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Fikri Mülkiyet Hakları

·         Patent, Faydalı Model Genel Bilgiler

·         Buluş Nedir?

·         Patent Nedir?

·         Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

·         Buluş Niteliğinde Sayılamayacak Konular Hangileridir?

·         Patent Verilemeyecek Konular Nelerdir?

·         İncelemeli Patent Nedir?

·         Patent Süreci Akış Şeması

·         Faydalı Model Nedir?

·         Faydalı Model Süreci Akış Şeması

·         Patent ve Faydalı Model Karşılaştırmalı Değerlendirme

·         Patent ve Faydalı Modelin Sağladığı Haklar Nelerdir?

·         Araştırma İşlemi İçin Kullanılan Patent Veri Tabanları

·         Rüçhan Hakkı Nedir?

·         Patent Hakkı Ne Zaman Sonlanır?

·         Patent Başvuru Yolları?

·         Marka Nedir?

·         Tasarım Nedir?

·         Telif Hakkı (Copyright) Nedir?

·         Telif Hakkı Nasıl Korunur?

·         Ticari Sır Nedir?

 

 

Patent Kavramı ve Patent Bilgisi

·         Patent Bibliyografik Bilgi, Patent Doküman İçeriği

·         Patent Bilgisinden nasıl yararlanılır?

·         Patentlenebilirlik kriterleri

·         Patent Çeşitleri

·         (İncelemeli Patent, İncelemesiz Patent)

·         Patent-Faydalı model karşılaştırması

 

Patent Başvuru Süreçleri

·         Başvuru Süreçleri Maliyetler

 

PATENT ARAŞTIRMALARI

·         Ücretsiz ve Ücretli Veritabanları,

Patent Araştırmasının Önemi ve Kullanım Alanları

·         Araştırma Çeşitleri,

·         Patent Jargonu,

·         Patent Sınıflandırması, Araştırmada Kullanımı,

·         Espacenet Detaylar

·         Espacenet Sorgu dili,

·         Espacenet Kullanımı E

·         European Patent Register,

·         Faaliyet Serbestliği Giriş

 

Örnek çalışmalar

·         Örnekler üzerinden araştırma

 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

·         Çalışan Buluşları

·         Hizmet buluşu ve serbest buluş

·         Hizmet buluşuna dair bildirim yükümlülüğü

·         İşverenin buluşa ilişkin hakkı ve hak talebinde bedel

·         Hizmet buluşu için patent başvurusu yapılması

·         Tarafların patent başvuru ile ilgili hak ve yükümlülükleri

·         Serbest buluş, bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü

·         Çalışanın ön alım hakkı

ATİY07 Teknoloji Yönetimi

Amacı: Teknoloji ve yenilik ile ilgili kavramların tanıtılması, sınıflandırılması, aşamaları ve yönetilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırılması.

 • Teknoloji ve ilgili kavramların açıklanması
 • Teknolojinin sınıflandırılması
 • Yönetim ve teknoloji yönetimi
 • Teknoloji/ürün ömür döngüleri
 • Yenilik ve ilgili kavramların açıklanması
 • Teknoloji ve yenilik için rekabet stratejileri
 • Teknoloji planlama ve yöntemleri
 • Teknoloji öngörüsü ve yöntemleri
 • Teknoloji yol haritaları
 • Örnek olay çalışması

 

Eğitim Programı Detayları

1.  Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.

2.  Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.

3.  Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

4.  Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Not ortalaması 3.00 ve üzeri üniversite 4. sınıf öğrencileri, toplam eğitim kontenjanının %10'unu geçmemek kaydıyla eğitimlere katılabilirler.

 

Eğitim Süresi: 60 saat

Eğitim Ücreti: 1050 TL (KDV Dahil)

Minimum Katılımcı Sayısı: 12

Maksimum Katılımcı Sayısı: 20

Başlama Tarihi: 18 Mayıs 2019

Eğitim Yeri: EGESEM Eğitim Salonu (Konak Atatürk Kültür Merkezi)

 


EGESEM tarih ve saatlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAK KATILIMCI FİRMALAR İÇİN BİLGİLENDİRME:

 

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

 (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

 

PROGRAMIN SÜRESİ

 (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

 (1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açmaiznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini

kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

 

NOT:

EÜ.Personeline  %15, EÜ mezununa %10, EÜ.Öğrencilerine %20 , Dışardan Öğrenciye %15 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

 

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifikası"  verilir."