<< Geri

Kapsamı: 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Danışmanlığı Yönetmeliğinde belirtildiği şekli ile üç yüz saati teorik ve otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz yirmi saat uygulama toplam dört yüz elli saatlik bir programı kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120904.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120904.htm

Hedef Kitlesi: Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler, Hemşire, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi alanlarında lisans mezunları.

Uygulamanın Ne Şekilde ve Nerede Yapılacağı: Uygulamalar sınıf içinde ve sahada yapılacaktır.

300 saati teorik 120 saati uygulama (60 saat sınıf içi + 60 saat saha )  30 saat Süpervizyon

Toplam 450 saat

İçerik (Konu Başlıkları):

AİLE DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
8 saat Sistem Olarak Aile ve Ailenin Değerlendirilmesi
8 saat Aile Danışma Kuramları
8 saat Aile Danışma Kuramları Ve Uygulama Örnekleri
8 saat Aile Danışmanı Rol Ve Fonksiyonları
   
RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİ
8 saat Psikopatoloji: Birey, Aile Ve Toplum
8 saat Gelişim Dönemleri
8 saat Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
8 saat Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları
8 saat Kadın Ruh Sağlığı (Gebelik, Doğum, Menapoz)  Ve Sağlıklı Aile
   
AİLEYE YAKLAŞIM VE TERAPÖTİK SÜREÇ
8 saat Aile İçi İletişim ve Etkileşim
8 saat Aile İçi İletişim Becerilerinin Düzenlenmesi
8 saat Aile içi Şiddeti Önleme 
16 saat Aileye Terapötik Müdahale Yöntemleri ( Yapısal Aile Terapisi,  Aile Sistemleri Terapisi,  Stratejik Aile Terapisi,  Yaşantısal – İnsancıl Aile Terapisi, Psikodinamik Aile Terapisi,  Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi)
8 saat Çatışma Çözümü ve Duygu Yönetimi
8 saat Davranış ve Tutum Değiştirme Yöntemleri
   
CİNSEL YAŞAM VE YAKLAŞIMLAR
8 saat Sağlıklı Cinsel Yaşam ve Çiftlere Yaklaşım
8 saat Çiftler Arası Olası Sorunlar (İletişim, Kültür, Akrabalık İlişkileri, Cinsiyet Rolleri) Ve Yaklaşım
   
ÖZEL DURUMLARDA AİLE DANIŞMANLIĞI
8 saat Kronik Ruhsal Hastalıklar (Psikotik Bozukluk, Bipolar Bozukluk) Ve Aileye Yaklaşım
8 saat Kronik Fiziksel Hastalıklar ve Aileye Yaklaşım
8 saat Alkol-Madde Kullanım Bozuklukları Ve Aileye Yaklaşım
8 saat Sağlık Sorunu Ve Yaşlı Bakım Sorunu Olan Aileye Yaklaşım
4 saat Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk Ve Aileye Yaklaşım
8 saat Disleksi ve Otizm Spektrum Bozukluk ve Aileye Yaklaşım
8 saat Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuğa Ve Aileye Yaklaşım
8 saat X,Y,Z, Kuşakları ve Yaklaşım
8 saat Yaşlılık Dönemi Hastalıkları ve Aileye Yaklaşım
4 saat Aile İçi Şiddet Ve Aileye Yaklaşım
8 saat Boşanma Ve Ayrılık Sürecinde Aileye Yaklaşım
4 saat Kriz Ve Kriz Yönetimi
4 saat İletişimde İkna
4 saat Stres Yönetimi
8 saat Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı
8 saat Yas Danışmanlığı
8 saat Davranım Sorunlarında (Okul Ve Arkadaş Sorunu) Çocuklara Yaklaşım
8 saat Davranım Sorunlarında Aileye Yaklaşım
   
AİLE HUKUKU
4 saat Aile Mahkemeleri Ve İşleyişi
4 saat Hukuksal olarak evlenme süreci
4 saat Boşanmaya neden olabilecek hukuksal durumlar
4 saat Boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, nafaka)
4 saat Anlaşmazlıklar ve Arabuluculuk hizmetleri
4 saat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuatı
4 saat Özel Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
4 saat Türkiye’de Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evlerinin İşleyişi

 

 Eğitimciler:

 

Prof.Dr. Ayşegül BİLGE     Program Koordinatörü     
Prof.Dr.Esra ENGİN
Prof.Dr.Zeki YÜNCÜ
Prof.Dr.Aynur UYSAL TORAMAN
Doç.Dr.Şeyda DÜLGERLER
Doç. Dr. Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
Dr.Öğr.Üyesi Fırat SARSAR
Dr. Öğr. Üyesi Türkan YILMAZ
Arş.Gör.Dr.Zehra BAYKAL AKMEŞE
Eğitim Uzmanı Sevim DENİZ
Uzm.Aysel AVCI
Aile Mahkemesi Hakimi Ali SOYER

 

ÜCRET:

3.550 TL Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Eğitim Başlangıç Tarihi: 14 Eylül 2019

Eğitim Günleri: Cumartesi Pazar

Eğitim Saati: 09:00/17:00

 EÜ mezununa %10 indirim uygulanmaktadır.

Kontenjan dahilinde birinci derece şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecektir.

NOT:

Eğitim Sonunda “EGESEM Sertifika"  verilir."