<< Geri

Bu eğitim, perakende satış alanında çalışan satış profesyonellerinin müşteriyi tanımlama, algılama ve temas süreçlerinde iletişim ve etkileşimini başarılı ve karşılıklı memnuniyet yaratcak şekilde kurgulamasını sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İÇERİK

  • Müşteri kimdir? Algıdaki tanımlama
  • Müşteri ile ilk temas anı
  • Müşteri tipleri ve stratejiler
  • Müşteri analizi ve soru sorma teknikleri
  • Müşteri yaşam döngüsünde tatmin ve memnuniyet

HEDEF KİTLESİ

Konu ile ilgili alanda kendini geliştirmek isteyen herkes