<< Geri

AMAÇ

İş yaşamında yaşanan çalışan-çalışan ve çalışan-yönetici ile olan ilişkileri bilimsel açıdan değerlendirmek; bu ilişkilerde yaşanan sorunları karşılıklı olarak değerlendirmek; etkili insan ilişkileri için gerekli ilkeleri ortaya koymak ve örgütsel ortamı yaratmak.

İÇERİK

Bireyler, organizasyonlar ve İnsan İlişkileri

İletişim nedir?

Kişilerarası İletişim Nedir?

İnsan İlişkilerinde yaşanan Sorunlar

İnsan İlişkilerinde Etkili İki Konu; Motivasyon ve Performans

Liderlik ve Takım yönetimi

İnsan İlişkileri ve Stres Yönetimi

Kurumlarda Değerler, İnançlar ve Yaratılan Kültür

Kişisel ve Mesleki Gelişim Yönetimi

 

KİMLER KATILABİLİR?

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Kişisel gelişimini artırmak isteyen herkes

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün / 6 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ