<< Geri

AMAÇ

İşletme anlayışlarında yenilikler yapmak ve itibarın tesadüflere bırakılmadan yönetilmesini sağlamak bütünsellil, tutarlılık,kalıcılık ve sürdürülebilirlik katmak.

İÇERİK

İtibar Kavramı İtibar Yönetimi

Bireysel İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarın Oluşum Esasları

Kurumsal Kişilik ve İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibar ve Sosyal Paydaşlar İlişkisi

İtibar Araçları

Kurumsal İtibar, Risk ve Kriz Yönetimi İlişkisi

İtibar ve İş Performansı İlişkisi

İtibar Yönetimi ve Marka Yönetimi İlişkisi

İtibar Yönetimi ve Müşteri Sadakati İlişkisi

 

KİMLER KATILABİLİR?

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ 2 gün / 12 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ