<< Geri

AMAÇ

Kurum kültürünün önemi, oluşturulması, oluşumunu etkileyen faktörlerin farkına varılması ve kurumsal kültürün işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulup yönetilebilmesi.

İÇERİK

Kültür Kavramı

Kurum Kültürü

Kurum Kültürünün Unsurları

Kurum Kültürü Oluşumu

Kurum Kültürünün Oluşumuna Etki Eden İç /Dış Etmenler

Kurum Kültürünün Önemi

Kurum Kültürünün Çalışanlara İletilmesi

 

KİMLER KATILABİLİR?

Üst ve Orta Kademedeki Tüm Yöneticiler, Halkla İlişkiler ve İnsan Kaynakları Uzmanları, çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün / 6 saat (istenildiği takdirde 2 güne çıkarılabilir)

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ