<< Geri

AMAÇ

Kültür, kültürlerarası iletişim, kültürel farklılıklar konularında genel bilgi düzeyini artırmak ve kültürlerarası iletişim yeterliliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmek

İÇERİK

Algılamada Farklılaşma

Düşünme Biçimlerinde Farklılaşma

Kişilerarası ilişkilerde farklılaşma

İletişim kanalları ve iletişim biçimlerinde farklılaşma

Sözlü iletişim davranışlarında farklılaşma

Sözsüz iletişim davranışlarında farklılaşma

Zamanı algılama ve kullanma biçimlerinde farklılaşma

Mekanı algılama ve kullanma biçimlerinde farklılaşma

 

KİMLER KATILABİLİR?

Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Kurumsal İletişim Departmanları Yöneticileri ve Çalışanları

EĞİTİM SÜRESİ

1 gün / 6 saat

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ